“Phiên họp thường kỳ thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về những nội dung còn lại trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác…”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết như vậy vào sáng ngày 11/10, khi phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 4 của UBTVQH (kéo dài đến ngày 14/10), theo Văn phòng Quốc hội.

Liên quan đến công tác lập pháp, theo Chủ tịch Quốc hội, tại Kỳ họp thứ Hai, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét thông qua 2 dự án luật và cho ý kiến về 5 dự án luật. Tại các phiên họp thường kỳ thứ 2 và thứ 3, UBTVQH đã xem xét, cho ý kiến đối với tất cả các dự án luật dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai. Riêng đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia, tiếp thu ý kiến của UBTVQH, Chính phủ đã hoàn thiện hồ sơ theo hướng chuyển thành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, bao gồm sửa đổi một số điều và sửa đổi Phụ lục, danh mục các chỉ tiêu thống kê quốc gia.

“Đây là việc làm rất cần thiết để đáp ứng yêu cầu điều hành kinh tế ở phương diện vĩ mô và phục vụ cho công tác quản lý, điều hành kinh tế tại các địa phương, nhất là các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương trong cả nước. Do đó, tại Phiên họp thứ 4, UBTVQH sẽ cho ý kiến lần thứ hai đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê. Đề nghị UBTVQH xem xét kỹ lưỡng dự án Luật này có đủ điều kiện để trình Quốc hội và có thể thông qua theo quy trình tại một kỳ họp như đề xuất của Chính phủ hay không…”, ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Khai mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 4 của UBTVQH. Ảnh: Quốc hội

Ngoài cho ý kiến về các dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, đáng chú ý, tại Phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ gồm: việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020; 2 năm (2019-2020) thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022.

Tại Phiên họp thứ 4, UBTVQH còn cho ý kiến về các nội dung: Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025); việc xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền đền bù giá trong bao tiêu sản phẩm Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Liên quan đến hoạt động giám sát, tại Phiên họp thứ 4, UBTVQH sẽ cho ý kiến về nhiều nội dung như: báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; báo cáo kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2021.

Một nội dung đáng chú ý nữa tại phiên họp này là UBTVQH cho ý kiến về chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội, trong đó có việc đề xuất một số đổi mới cải tiến áp dụng ngay tại Kỳ họp này, việc tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trước đó tại phiên họp thứ 2 và thứ 3, UBTVQH đã cho ý kiến sơ bộ về Kỳ họp thứ Hai của Quốc hội và tại Phiên họp thứ 4 là phiên cuối cho ý kiến về nội dung này để thống nhất phương án tổ chức họp trực tuyến kết hợp với họp trực tiếp, giữa hai đợt họp có thời gian nghỉ để UBTVQH và các cơ quan của Quốc hội hoàn thiện các dự thảo nghị quyết để trình Quốc hội xem xét thông qua.

“Đề nghị UBTVQH thảo luận để thống nhất việc đề xuất một số đổi mới cần thiết phải áp dụng ngay tại Kỳ họp thứ Hai của Quốc hội và việc tổ chức hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại Kỳ họp lần này. Trong đó, việc chia tổ thảo luận trong điều kiện họp trực tuyến, biểu quyết trực tuyến… cần được báo cáo Quốc hội xem xét quyết định áp dụng tại Kỳ họp thứ 2…”, ông Vương Đình Huệ lưu ý.

Khai mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung thảo luận. Ảnh: Quốc hội

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, UBTVQH cho ý kiến về các báo cáo: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội; Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2021./.