Tập trung thảo luận đối với 7 dự án luật

Phát biểu khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận một số dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 diễn ra sáng nay (ngày 5/4), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Hội nghị diễn ra trong 3 ngày để cho ý kiến về các nội dung trọng tâm của các dự án luật sẽ trình Quốc hội.

Khoảng 11,5 triệu lượt ý kiến góp ý cho dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần này tập trung thảo luận đối với 7 dự án luật

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, tại Kỳ họp thứ 5 sắp tới, công tác lập pháp là một nhiệm vụ trọng tâm với việc xem xét cho ý kiến và thông qua nhiều dự án lớn và quan trọng. Cho đến nay, số lượng dự án luật trình xem xét thông qua hoặc xem xét lần đầu dự kiến gấp đôi so với các kỳ họp khác. Về số lượng dự án luật, do yêu cầu bức thiết của thực tiễn, nên đưa vào dự kiến chương trình rất lớn. Với tinh thần đó, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần này tập trung thảo luận đối với 7 dự án luật. Trong đó có 6 dự án luật được xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 5, còn dự án Luật Đất đai (sửa đổi) dự kiến sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Các dự án luật thảo luận tại hội nghị lần này sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 5 gồm: Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự.

“Các dự án luật này, ngay sau khi được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4, cơ quan chủ trì soạn thảo và chủ trì thẩm tra đã làm việc rất tích cực, tổ chức rất nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm, nghiên cứu chuyên sâu, lấy ý kiến thêm các đối tượng bị tác động…”, ông Vương Đình Huệ cho biết.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, hầu như không có sự phân biệt vai giữa cơ quan chủ trì với cơ quan thẩm tra, thực chất là “2 trong 1”, phối hợp rất chặt chẽ với các cơ quan trình, cơ quan Chính phủ và các cơ quan hữu quan. Mặc dù các dự án luật đến giai đoạn thứ hai trong quy trình lập pháp với vai chủ trì là Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), là Quốc hội, nhưng thực tế vẫn là 2 trong 1. Với cách làm này, thực tế thời gian qua, các nội dung được xem xét thông qua với chất lượng cao, đồng thuận lớn…

Sơ bộ rà soát có 112 dự án luật liên quan đến dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội cho biết, thời gian qua việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật theo Nghị quyết 671/NQ-UBTVQH15, ngày 23/12/2022 của UBTVQH đã được thực hiện nghiêm túc, nhận được sự hưởng ứng tích cực, rộng khắp của các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp nhân dân. Sơ bộ đến nay có khoảng 11,5 triệu lượt ý kiến góp ý. Trong đó nhiều cơ quan, tổ chức, học viện có tổ chức nghiên cứu rất bài bản, có đề xuất sửa đổi, bổ sung những vấn đề rất cụ thể, đi vào cả những điều khoản chi tiết với chất lượng tốt.

Khoảng 11,5 triệu lượt ý kiến góp ý cho dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Nhấn mạnh sơ bộ rà soát có 112 dự án luật có liên quan đến dự án Luật Đất đai, trong đó có 22 dự án luật liên quan trực tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý phải tính toán về việc áp dụng pháp luật và tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật

Theo ông Vương Đình Huệ, tại hội nghị này, dự kiến cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ báo cáo với đại biểu Quốc hội chuyên trách tóm tắt một số vấn đề lớn cần xin ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Sau hội nghị này và căn cứ vào kết quả lấy ý kiến, UBTVQH sẽ xem xét trong phiên họp chuyên đề pháp luật hoặc có thể tổ chức một phiên họp riêng của UBTVQH để tiếp tục cho ý kiến về dự án luật này trước khi trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5.

Với tinh thần thận trọng và cầu thị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận, thể hiện rõ quan điểm vào các nhóm nội dung trọng tâm, gồm: quyền và trách nhiệm của Nhà nước, của công dân đối với đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; vấn đề thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; vấn đề tài chính đất đai và giá đất…/.