84% TỔNG SỐ HẠNG MỤC HOÀN THÀNH TỐT SAU 20 NĂM

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản là một khuôn khổ đối thoại chính sách thiết thực và hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản và các bộ, ngành Việt Nam.

Khởi động Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản trong kỷ nguyên mới
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu khai mạc cuộc họp

Được khởi xướng từ năm 2003, đến nay đã trải qua 8 giai đoạn, Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản góp phần tạo dựng môi trường đầu tư và kinh doanh thông thoáng, minh bạch tại Việt Nam, đồng thời đưa ra những khuyến nghị chính sách mang tính xây dựng, làm thông tin tham khảo trong quá trình hoàn thiện luật pháp, chính sách cho các cơ quan chức năng của Việt Nam.

Ông Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, qua 20 năm, Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản đã hoàn thành 8 giai đoạn, với tổng số 497/594 hạng mục đã hoàn thành tốt và đúng tiến độ, chiếm 84% tổng số hạng mục trong Kế hoạch hành động hai bên thực hiện, có đóng góp quan trọng trong thúc đẩy nguồn vốn FDI từ Nhật Bản vào Việt Nam nói riêng và từ các quốc gia trên thế giới nói chung.

Khởi động Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản trong kỷ nguyên mới
Theo Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, qua 20 năm, Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản đã hoàn thành 8 giai đoạn

Tính lũy kế đến ngày 20/02/2024, các nhà đầu tư Nhật Bản đã đầu tư 5.288 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 74,3 tỷ USD, đóng vai trò to lớn trong công cuộc phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam. Riêng 2 tháng đầu năm 2024, tổng vốn đăng ký của Nhật Bản đạt 422,4 triệu USD, tăng 290% so với cùng kỳ. Đây là một tín hiệu rất khả quan cho thấy, các nhà đầu tư Nhật Bản vẫn xem Việt Nam là một điểm đến đầu tư hấp dẫn và an toàn.

5 NHÓM VẤN ĐỀ CHÍNH ĐƯỢC QUAN TÂM

Trên cơ sở Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam – Nhật Bản lên “Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” và kết quả triển khai thực hiện 8 giai đoạn của Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản trong suốt 20 năm qua, hai bên đã thống nhất triển khai giai đoạn tiếp theo của sáng kiến này với tên gọi Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản trong kỷ nguyên mới, giai đoạn 1.

Khởi động Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản trong kỷ nguyên mới
Khởi động Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản trong kỷ nguyên mới, giai đoạn 1

Lần này, hai bên lựa chọn những nội dung có tính chiến lược, gắn với những vấn đề lớn đang được đặt ra. Đồng thời, yêu cầu phải có kết quả đầu ra cụ thể để ứng dụng vào thực tế. Theo đó, giai đoạn 1 Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản trong kỷ nguyên mới gồm 5 nhóm vấn đề chính: thúc đẩy cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á, chuyển đổi xanh (AZEC/ GX); thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng cường chuỗi cung ứng, bao gồm phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao (lĩnh vực IT, AI, bán dẫn); cải cách cơ chế để hoàn thiện môi trường đầu tư.

Việt Nam và Nhật Bản cũng thống nhất thời gian triển khai giai đoạn 1 dự kiến là 19 tháng (từ tháng 3/2024 đến tháng 10/2025). Trong đó, sẽ có một cuộc họp đánh giá giữa kỳ (khoảng tháng 12/2024) và một cuộc họp cấp cao để đánh giá kết quả việc thực hiện giai đoạn 1 vào khoảng tháng 10/2025.

Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục nỗ lực hợp tác và tích cực triển khai các cam kết trong kế hoạch hành động, để mang đến thành công của Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản trong kỷ nguyên mới, giai đoạn 1, nhằm hướng tới sự thịnh vượng chung của cả cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam./.