Theo Kiểm toán Nhà nước (KTNN), thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2021, tính đến ngày 31/8, đã có 91 báo cáo kiểm toán được phát hành, đồng thời KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 52.095 tỷ đồng, trong đó tăng thu ngân sách nhà nước 6.676 tỷ đồng, giảm chi ngân sách nhà nước 6.103 tỷ đồng và kiến nghị khác 39.316 tỷ đồng… Đây là thông tin vừa được công khai tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 52.095 tỷ đồng
Theo KTNN, 9 tháng đầu năm năm nay, KTNN đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ 1 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Ảnh: KTNN

Đến hết tháng 8/2021, KTNN còn kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung 67 văn bản pháp luật không phù hợp, kịp thời khắc phục “lỗ hổng”, “điểm nghẽn” về cơ chế, chính sách, tránh thất thoát, lãng phí, tiêu cực; kiến nghị chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm đối với từng sai phạm.

Thông qua hoạt động kiểm toán, 9 tháng đầu năm năm nay, KTNN đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định 1 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán; cung cấp 151 báo cáo kiểm toán và các tài liệu có liên quan cho các Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tòa án, Cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát.

Liên quan đến nhiệm vụ kiểm toán trong thời gian tới, có ý kiến đề nghị kế hoạch cần làm rõ những nội dung trọng tâm, trọng điểm cần phải triển khai trong 3 tháng cuối năm 2021 như: hoàn thiện Kế hoạch kiểm toán năm 2022 sau khi có ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan và Ủy ban thường vụ Quốc hội để sớm ban hành; Kế hoạch kiểm toán trung hạn 2022-2024; công tác kiểm toán quyết toán ngân sách năm; đẩy mạnh hoạt động công nghệ thông tin nói chung và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán; việc chủ động tham gia 2 đoàn giám sát tối cao của Quốc hội…/.