Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2023, diễn ra chiều tối 3/4, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã thông tin về đàm phán giá điện.

Lãnh đạo Bộ Công Thương trả lời về khung giá điện cho các dự án năng lượng tái tạo
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã thông tin về đàm phán giá điện. Ảnh: VGP

Việc đàm phán về giá điện cần được thực hiện trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa các bên

Cụ thể, lãnh đạo Bộ Công Thương nêu rõ, từ trước đến nay, cơ chế giá FIT là cơ chế giá điện hỗ trợ, được thiết kế để thúc đẩy đầu tư vào các dự án điện mặt trời, điện gió và được quy định chỉ trong khoảng thời gian nhất định. Sau khi cơ chế giá FIT hết hiệu lực, cơ chế giá điện cho các nhà máy điện mặt trời (NMĐMT), nhà máy điện gió (NMĐG) chuyển tiếp cần thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Để xây dựng khung giá điện cho các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp, ngày 03/10/2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BCT quy định phương pháp xác định khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.

Căn cứ theo quy định tại Thông tư này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã báo cáo Bộ Công Thương về kết quả tính toán khung giá phát điện NMĐMT, NMĐG chuyển tiếp.

Trên cơ sở kết quả tính toán do EVN trình, Bộ Công Thương đã lấy và tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và xem xét ý kiến của Hội đồng tư vấn, sau đó Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 07/01/2023 quy định khung giá phát điện NMĐMT, NMĐG chuyển tiếp để làm cơ sở cho EVN và các chủ đầu tư sớm thỏa thuận giá điện để đưa các nhà máy vào vận hành, tránh gây lãng phí tài nguyên.

“Theo đó, khung giá đã được tính toán trên cơ sở dữ liệu thu thập được từ báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật được thẩm định của 102 nhà máy điện mặt trời và 109 nhà máy điện gió”, Thứ trưởng cung cấp thêm thông tin.

Việc lựa chọn bộ thông số đầu vào chuẩn để tính toán, thẩm định khung giá được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 15/2022/TT-BCT. Theo các số liệu của các tổ chức tư vấn trong nước và quốc tế, suất đầu tư điện gió, điện mặt trời trên thế giới có xu hướng giảm mạnh trong giai đoạn vừa qua, bất chấp sự gia tăng đáng kể chi phí vật liệu.

Thứ trưởng cho biết, các thông số có liên quan được lựa chọn dựa trên cơ sở thu thập số liệu, tính toán căn cứ tình hình thực tế của các NMĐG, NMĐMT, có tham khảo số liệu của các tổ chức tư vấn cả trong nước và quốc tế.

Sau khi có khung giá điện này, Thứ trưởng cho hay, Bộ Công Thương đã yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư các nhà máy điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp thỏa thuận, thống nhất giá điện để sớm đưa các nhà máy vào vận hành, tránh gây lãng phí tài nguyên, căn cứ vào các hướng dẫn trước đó tại các văn bản mà Bộ Công Thương đã ban hành.

Việc đàm phán về giá điện cần được thực hiện trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa các bên, chia sẻ rủi ro theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời các dự án phải chấp hành đầy đủ quy định pháp luật về đất đai, xây dựng, điện lực, quy hoạch, môi trường, phòng cháy chữa cháy…

“Bộ Công Thương mong muốn EVN và các chủ đầu tư sớm thảo thuận, thống nhất giá điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp để đưa các dự án vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật”, Thứ trưởng nêu rõ quan điểm.

Các kiến nghị của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã, đang và sẽ được Ban Soạn thảo xem xét kỹ lưỡng

Ngày 01/12/2022, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 4326/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP, ngày 01/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Theo đó, Bộ Công Thương được giao xây dựng Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, Bộ Công Thương đã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như: ngày 06/01/2023, Bộ Công Thương đã có Công văn số 62/BCT-TTTN gửi các bộ, cơ quan ngang bộ; Hiệp hội xăng dầu Việt Nam; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các thành viên Ban soạn thảo Nghị định đề nghị góp ý đối với nội dung dự thảo Nghị định. Trong đó đề nghị Hiệp hội xăng dầu Việt Nam tổ chức việc lấy ý kiến đối với các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lấy ý kiến của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có đăng ký hoạt động kinh doanh trên địa bàn. Dự thảo Nghị định cũng đã được đăng trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương để lấy ý kiến rộng rãi nhân dân.

Theo đó, để lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đối với việc xây dựng Nghị định, ngày 14/02/2023, Bộ Công Thương đã phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tổ chức Hội thảo “Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu”. Tiếp đó, ngày 06/3/2023, Bộ đã phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm: “Kinh doanh xăng dầu và bài toán đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia: Tiếng nói người trong cuộc”.

Bộ Công Thương đang tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định theo kết luận của lãnh đạo Chính phủ tại cuộc họp về việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu. Theo đó, việc sửa đổi, bổ sung hai Nghị định này sẽ tập trung vào một số nội dung trọng tâm, thực sự cấp bách và phù hợp với tình hình thục tiễn.

Thứ trưởng cho biết, trong quá trình rà soát, đề xuất sửa đổi Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Bộ Công Thương đã nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu, trong đó có đề nghị cần có quy định về mức chiết khấu tối thiểu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, chu kỳ điều hành chỉnh giá xăng dầu, công thức tính giá…

Các kiến nghị của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, các đối tượng liên quan đã, đang và sẽ được Ban Soạn thảo Nghị định nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng, đảm bảo dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở tiếp thu ở mức cao nhất ý kiến đóng góp của các đối tượng chịu tác động, đáp ứng yêu cầu, phù hợp với tình hình thực tiễn, công khai, minh bạch, hiệu quả, hài hòa lợi ích Nhà nước, người dân và doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.