(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 21, tháng 7 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

TS. Trần Phi Long

ThS. Hoàng Thị Hồng Ngọc

Viện Ngân hàng – Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

ThS. Nguyễn Trung Kiên

Bộ Kế hoạch và Đầu tư