“Quy hoạch có mục tiêu bảo đảm nhu cầu sử dụng đất cho thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội thời kỳ 2021-2030, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm (2021-2025); phân bổ hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả cho các ngành, lĩnh vực và các địa phương trong phát triển kinh tế, xã hội, tạo nền tảng để đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao…” Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, khi trình bày Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025, tại phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa diễn ra, theo Văn phòng Quốc hội.

Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 gồm: diện tích đất trồng lúa là 3,57 triệu ha; đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia: 1,75 triệu ha; đất khu công nghiệp là 210,93 nghìn ha; quỹ đất chưa sử dụng của cả nước còn lại 505,60 nghìn ha…

Nên hạn chế sử dụng đất lúa để làm khu công nghiệp
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh, cần làm rõ cơ sở đưa ra chỉ tiêu đất khu công nghiệp tăng cao. Ảnh: QH

Trình bày ý kiến thẩm tra Quy hoạch sử dụng đất, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, Điều 6, Luật Quy hoạch quy định quy hoạch tổng thể quốc gia là cơ sở để lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia, nhưng hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia chưa được phê duyệt. Do đó, Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp quốc gia với các quy hoạch có liên quan, hạn chế tối đa những chồng chéo, mâu thuẫn…

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị Chính phủ cân nhắc quan điểm phát triển quỹ đất theo hướng lấn biển trong bối cảnh diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và thiên tai. Cần đánh giá hiệu quả kinh tế – xã hội, chi phí và lợi ích, tác động môi trường, quy định tiêu chí và xác định vị trí cụ thể để đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường…

Liên quan đến đất khu công nghiệp, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhận thấy, giai đoạn 2011-2020 chỉ tiêu đất khu công nghiệp đạt rất thấp (hơn 47,45%), nhưng tỷ lệ lấp đầy bình quân đối với các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động chỉ đạt 75%. Thế nhưng, giai đoạn 2021-2030 đặt chỉ tiêu rất cao, đến 2030 là 210,93 nghìn ha. Ủy ban Kinh tế đề nghị phân tích, làm rõ cơ sở đưa ra chỉ tiêu và tính khả thi của chỉ tiêu này. Đất khu công nghiệp thời gian tới sẽ được chuyển đổi từ đất lúa tương đối lớn (48,4 nghìn ha). Khi đã chuyển đổi sang đất khu công nghiệp thì không thể khôi phục diện tích đất lúa đó, bởi vậy cần rà soát kỹ lưỡng, hạn chế việc sử dụng đất lúa để làm các khu công nghiệp.

Qua thảo luận, UBTVQH cơ bản thống nhất quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu của Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) của Chính phủ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đồng tình với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội rằng, cần bảo đảm số lượng, chất lượng của các chỉ tiêu đất trồng lúa, nhằm bảo đảm thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về an ninh lương thực, quản lý chặt chẽ diện tích đất trồng lúa chuyển đổi sang sử dụng cho các mục đích đất nông nghiệp khác để không hủy hoại các đặc trưng cơ bản nhất của đất lúa, khi cần thiết có thể quay lại trồng lúa…

Nên hạn chế sử dụng đất lúa để làm khu công nghiệp
Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải đi trước một bước. Ảnh: QH

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, việc quản lý, sử dụng đất không thể chỉ tính cho hiện tại mà còn phải tính cho cả tương lai; đồng thời đất đai phải được phân bổ hợp lý với tầm nhìn dài hạn không chỉ 5 năm hay 10 năm, mà còn phải xa hơn nữa. Quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải đi trước một bước, làm cơ sở để xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội nói chung; quy hoạch của các ngành, lĩnh vực khác, quy hoạch vùng và địa phương, tạo tính liên kết vùng, liên kết tỉnh, bảo đảm được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững các nguồn lực…

“Thời gian tới, Quốc hội sẽ chú trọng giám sát đất đai để tránh lãng phí, thất thoát, đồng thời đưa ra những quyết sách để nguồn lực đất đai được sự dụng một cách hiệu quả nhất…”, ông Vương Đình Huệ cho biết./.