Theo Tổng cục Thuế, thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 06), cơ quan thuế đang triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân, hướng tới mục tiêu sử dụng mã số định danh cá nhân làm mã số thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế.

Theo quy định của Luật quản lý thuế, người nộp thuế có trách nhiệm khai báo thay đổi thông tin đăng ký thuế khi có thay đổi về thông tin đăng ký thuế (bao gồm việc thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân).

Người nộp thuế cần chủ động thay đổi thông tin đăng ký thuế

Thay đổi thông tin đăng ký thuế tại đường dẫn: https://thuedientu.gdt.gov.vn/

Để bảo vệ quyền lợi cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế khuyến nghị người nộp thuế là cá nhân nên cập nhật thay đổi thông tin về căn cước công dân trong đăng ký thuế thông qua tổ chức trả thu nhập hoặc cá nhân có thể kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú/tạm trú hoặc kê khai theo phương thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Theo Tổng cục Thuế, trong thời gian qua đã có những trường hợp giả mạo thông tin cơ quan thuế đề nghị người nộp thuế cập nhật thông tin căn cước công dân của người đại diện pháp luật của người nộp thuế là tổ chức, doanh nghiệp.

Trước tình trạng trên, Tổng cục Thuế khuyến nghị người nộp thuế tiếp nhận thông tin tuyên truyền, hướng dẫn kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế qua các hình thức như: cơ quan thuế trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế qua các hình thức điện tử (địa chỉ email có định dạng …@gdt.gov.vn hoặc tin nhắn từ TongcucThue) hoặc các hình thức khác do cơ quan thuế thực hiện; phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thông qua UBND phường, xã tại địa phương; cơ quan chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công…/.