Với sự tham gia mạnh mẽ từ các thương hiệu toàn cầu, chương trình Liên minh đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các ưu tiên về môi trường-xã hội-quản trị tại Campuchia, Thái Lan và Việt Nam trong các lĩnh vực: dệt may, chế biến thực phẩm và điện tử.

Đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống và làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của một số nhà máy sản xuất trong khu vực. Để hoạt động trở lại tốt hơn và và phục hồi sau tác động của đại dịch, Nhóm lãnh đạo Liên minh, với sự phối hợp chặt chẽ của chương trình Liên minh, đang làm việc với các nhà máy cung ứng để xây dựng một lĩnh vực sản xuất xanh, bền vững về mặt xã hội và thích ứng hơn.

Nhóm lãnh đạo chương trình Liên minh tìm thêm thành viên mới
Chương trình Liên minh do Viện Cộng đồng Bền vững thực hiện phối hợp với ELEVATE và Viện Công nghệ châu Á (AIT) thực hiện

Chương trình Liên minh hợp tác với các công ty Mỹ và các thương hiệu toàn cầu khác để tăng cường năng lực cho các bên cung ứng của các công ty này nhằm đưa vào áp dụng các tiêu chuẩn và cải thiện hiệu quả hoạt động về môi trường-xã hội-quản trị. Điều này sẽ giúp tăng cường tính bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng kiến thức trong khu vực về các nguồn lực và thực hành tốt nhất về môi trường-xã hội-quản trị trong lĩnh vực sản xuất chế tạo và tạo ra một sân chơi bình đẳng hơn cho các công ty Mỹ, đồng thời phát triển các chuỗi cung ứng đảm bảo hơn tại khu vực Mekong.

Các thương hiệu tham gia chương trình Liên minh đã cam kết sẽ chung tay giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu và năng lượng, phúc lợi của người lao động, bình đẳng giới và đạo đức kinh doanh.

Được khởi động từ tháng 9/2020 với sự hợp tác của USAID, chương trình Liên minh đã và đang huy động sự tham gia của khu vực tư nhân, thúc đẩy các tác nhân thị trường và tăng cường các sáng kiến đổi mới sáng tạo cấp khu vực trong đó đẩy mạnh việc áp dụng các tiêu chuẩn môi trường-xã hội-quản trị. Chương trình Liên minh do Viện Cộng đồng Bền vững thực hiện phối hợp với ELEVATE và Viện Công nghệ châu Á (AIT) thực hiện./.