“Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhưng đã thành công, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, ngày càng đáp ứng tốt hơn kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước”, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, tại phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết Kỳ họp thứ 2, cho ý kiến chuẩn bị Kỳ họp bất thường và Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội, theo Văn phòng Quốc hội.

Nỗ lực tối đa để đảm bảo chất lượng cho kỳ họp bất thường của Quốc hội
Bên cạnh những thành công, theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội còn tồn tại một số hạn chế. Ảnh: Quốc hội

Tuy nhiên, ông Cường cũng nêu ra một số tồn tại, hạn chế của Kỳ họp thứ 2 như: việc chậm gửi tài liệu của một số nội dung vẫn chưa được khắc phục, nên ảnh hưởng đến việc nghiên cứu, đóng góp ý kiến của đại biểu Quốc hội; có dự án luật chuẩn bị chưa sâu, còn nhiều điều khoản giao cho Chính phủ quy định chi tiết; việc tiếp thu, giải trình ở một số nội dung còn chung chung, chưa sát ý kiến phát biểu của đại biểu; việc xin ý kiến đại biểu rất gấp, chưa bảo đảm về mặt thời gian, dẫn đến việc lấy ý kiến chưa đạt hiệu quả; một số nội dung trả lời của bộ trưởng chưa cụ thể, đúng trọng tâm, chưa đưa ra được giải pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề, nên đại biểu Quốc hội vẫn phải đặt lại câu hỏi, tranh luận…

Kết luận nội dung thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Kỳ họp thứ 2 đã tập trung giải quyết rất nhiều nội dung trọng yếu, quan trọng quốc gia và đều là việc khó. Nếu như Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã thông qua Kế hoạch 5 năm về phát triển kinh tế – xã hội, tài chính ngân sách, đầu tư công…, thì tại Kỳ họp thứ 2, tiếp tục hoàn thiện một số khuôn khổ quan trọng như: Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế trong giai đoạn 5 năm của nhiệm kỳ 2021-2025; Quy hoạch quốc gia về sử dụng đất… Đây là tiền đề, mở đường cho nhiều kế hoạch và quy hoạch khác, có ý nghĩa tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế – xã hội của đất nước…

Nỗ lực tối đa để đảm bảo chất lượng cho kỳ họp bất thường của Quốc hội
Việc tổ chức kỳ họp bất thường của Quốc hội, theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phải nghiên cứu kỹ lưỡng, đảm bảo khách quan, công khai… Ảnh: Quốc hội

Về Kỳ họp bất thường của Quốc hội, ông Vương Đình Huệ cho biết, theo tinh thần quyết tâm chính trị cao nhất, cố gắng nỗ lực tối đa, nhưng việc tổ chức vẫn tùy thuộc vào công tác chuẩn bị; phải đảm bảo thực hiện đúng quy trình, nghiên cứu kỹ lưỡng, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, có đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan, ý kiến chuyên gia…

Nhìn nhận việc cho ý kiến tại Kỳ họp bất thường là những nội dung khó, phức tạp liên quan đến quốc kế dân sinh, đến tình hình tài chính, kinh tế vĩ mô, phục hồi phát triển kinh tế – xã hội…, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan phải có quyết tâm chính trị rất lớn và nỗ lực cao với tinh thần vào cuộc tối đa, đảm bảo chất lượng Kỳ họp.

Liên quan đến chuẩn bị cho Kỳ họp thường kỳ của Quốc hội vào tháng 5/2022 (Kỳ họp thứ 3), Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần phát huy tối đa những ưu điểm, kết quả đã đạt được trong các Kỳ họp trước để áp dụng triển khai; công tác chuẩn bị phải kỹ lưỡng, theo tinh thần từ sớm từ xa.

“Việc bố trí giữa thảo luận và biểu quyết thông qua cần sắp xếp cân đối thời gian, nội dung nào quan trọng cần phân bổ dành thời gian thích đáng. Trong công tác giám sát tối cao cần quan tâm đến nội dung liên quan về quy hoạch; các đề án đổi mới kỳ họp, đổi mới công tác giám sát…”, ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh./.