NCS, ThS. LÊ CÔNG HOÀNG SƠN

Trường Đại học Kinh tế – Luật Email: sonlch23603@sdh.uel.edu.vn

LÊ PHƯƠNG THẢO, LÊ MINH TÂM, PHẠM LÊ NGỌC NHƯ,

TRẦN NGỌC BẢO TRÂM, TRẦN GIA CƯỜNG

Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 30, tháng 10 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây