“Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội chịu nhiều áp lực về thời gian tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2. Đề nghị các bộ, ngành nên nêu cao tinh thần chuẩn bị ‘từ sớm, từ xa’, có kế hoạch chuẩn bị nội dung rõ ràng, kỹ lưỡng và hoàn thiện gửi các ủy ban của Quốc hội sớm, để kịp thời tổ chức phiên họp toàn thể, qua đó thẩm tra một cách đầy đủ, toàn diện đúng theo quy định…”, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường đề xuất, tại Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) diễn ra sáng nay (ngày 14/2) để cho ý kiến tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 2 và thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Lãi suất bình quân liên ngân hàng tăng
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh, khối lượng công việc của các kỳ họp bất thường rất lớn, rất gấp, tạo áp lực cho Ủy ban Kinh tế rất nhiều về thời gian trong công tác thẩm tra

Chia sẻ áp lực của Ủy ban Tài chính – Ngân sách, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cũng cho biết, những nội dung, khối lượng công việc của các kỳ họp bất thường rất lớn, rất gấp, tạo áp lực cho Ủy ban Kinh tế rất nhiều về thời gian trong công tác thẩm tra. Tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế đã rất nỗ lực, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành các báo cáo đúng kế hoạch đề ra…

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề xuất, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội cần kiên quyết hơn trong việc tiếp cận tài liệu…

Một tồn tại kéo dài trong xây dựng pháp luật là tình trạng chậm gửi tài liệu cho các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội xem xét trước khi có ý kiến và biểu quyết thông qua vẫn chưa được khắc phục. Lý giải tình trạng này, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, việc chậm gửi tài liệu thường đổ lỗi cho khách quan. Thứ nhất là do mới, thứ hai là do khó, thứ ba là do các địa phương báo cáo chậm, thứ tư là công việc nhiều và thứ năm là do nguồn lực không đủ để làm. Đấy là những lý do thường nêu trong các báo cáo về hạn chế của việc gửi tài liệu chậm…

Từ những phân tích trên, ông Phương đề nghị các bộ, ngành cần có phản ứng chính xác, linh hoạt, đánh giá đầy đủ tác động kỹ lưỡng và nghiên cứu thấu đáo để dự báo trước được các tình huống để có đủ căn cứ cho các cơ quan thẩm tra. Đồng thời phải coi đây là một tiêu chí trong thi đua, để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ hàng năm của các bộ, ngành.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cần có quy chế mời ủy ban Quốc hội phụ trách và đại diện Văn phòng Quốc hội tham gia các phiên họp xây dựng pháp luật của Chính phủ, các bộ, ngành.

Lãi suất bình quân liên ngân hàng tăng
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nghiêm túc rút kinh nghiệm về chậm gửi hồ sơ, tài liệu và sẽ khắc phục những khó khăn để thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, trong 2 kỳ họp bất thường vừa qua, Bộ Tài chính có 4 nội dung báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội. Cả 4 nội dung này đều đạt kết quả đảm bảo các quy định về trình tự, các hướng dẫn của văn bản pháp luật.

Tiếp thu ý kiến của các Ủy viên UBTVQH, đặc biệt là ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thứ trưởng Bộ Tài chính nghiêm túc rút kinh nghiệm về chậm gửi hồ sơ, tài liệu và sẽ khắc phục những khó khăn để thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới.

Lãi suất bình quân liên ngân hàng tăng
Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, việc chuẩn bị từ sớm, từ xa không chỉ thực hiện từ cơ quan của Quốc hội, mà phải bắt đầu từ Chính phủ; các bộ, ngành trung ương; các cơ quan trình

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, việc chuẩn bị từ sớm, từ xa không chỉ thực hiện từ cơ quan của Quốc hội, mà phải bắt đầu từ Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, các cơ quan trình và công tác phối hợp ngay từ đầu, từ nhiều bên, nhiều phía. Các cơ quan hữu quan sớm tổ chức để triển khai các luật, nghị quyết đã được Quốc hội ban hành, nhằm giải quyết những vướng mắc, những điểm nghẽn trước mắt. Thời gian tới, sau mỗi Kỳ họp Quốc hội sẽ có hội nghị do UBTVQH tổ chức để triển khai tổ chức thực hiện các luật và nghị quyết đã được ban hành.

“Đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội khẩn trương chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5. Trước mắt tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, để cho ý kiến về những nội dung quan trọng hoặc còn có nhiều ý kiến khác nhau đối với các dự án luật trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định…”, ông Vương Đình Huệ lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, trên cơ sở kết quả phiên họp này, Tổng Thư ký Quốc hội tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo tổng kết, gửi cho các cơ quan, tổ chức hữu quan, các vị đại biểu Quốc hội thực hiện…/.