Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp của Thường trực Ủy ban Pháp luật và Thường trực Ủy ban Kinh tế rà soát tính đồng bộ, thống nhất của dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), diễn ra hôm nay, ngày 22/8.

Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thảo luận lần đầu đối với dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và thảo luận lần thứ hai đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo dự kiến, cả 3 dự án Luật trên đều sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023). Đây đều là những dự án được các đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp quan tâm, bởi các nội dung của luật đều tác động trực tiếp đến nhu cầu thiết yếu, quyền và lợi ích của người dân, cũng như tác động đến thị trường bất động sản, thị trường nhà ở và nền kinh tế.

Rà soát để tránh “vênh” nhau giữa ba luật

Thứ tưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân phát biểu tại phiên họp

Do có nhiều nội dung liên quan mật thiết với nhau, nên việc Quốc hội xem xét thông qua cả 3 dự án luật cùng thời điểm có nhiều thuận lợi, nhưng cũng là áp lực đối với các cơ quan trong quá trình tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật, bảo đảm yêu cầu cao về tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Tại Kỳ họp thứ 5, đại biểu Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Trong đó nhiều ý kiến đề nghị rà soát để phân định rõ, bảo đảm tính thống nhất giữa phạm vi điều chỉnh của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Đất đai, tránh xung đột, trùng lặp giữa các luật. Nhất là các nội dung về chính sách phát triển và quản lý, sử dụng nhà ở, thời điểm xác lập quyền sở hữu nhà ở, quỹ đất để phát triển nhà ở, về chủ đầu tư và điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở, hình thức sử dụng đất được đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại…

Rà soát để tránh “vênh” nhau giữa ba luật

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, một số nội dung của ba dự án Luật chưa thống nhất hướng chỉnh lý sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 25

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, qua các phát biểu của đại diện các cơ quan, ban, ngành Thường trực Ủy ban Pháp luật, Thường trực Ủy ban Kinh tế đã thống nhất một bước hướng xử lý một số vấn đề quy định chưa thống nhất giữa ba dự thảo Luật, bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật.

Cũng theo ông Tùng, một số nội dung của ba dự án Luật nêu trên chưa thống nhất hướng chỉnh lý sẽ báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 25.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật nhấn mạnh tinh thần tiếp cận cởi mở các vấn đề để thảo luận thấu đáo, kỹ lưỡng, thuyết phục lẫn nhau giữa các cơ quan hữu quan, qua đó bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của các dự án Luật khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.

“Thường trực Ủy ban Pháp luật và Thường trực Ủy ban Kinh tế sẽ phối hợp chặt chẽ để tiếp thu các vấn đề liên quan đến ba dự án Luật được đại diện các bộ, ngành, hiệp hội, chuyên gia đề cập tại phiên họp này, để bảo đảm các báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại đợt họp thứ hai Phiên họp thứ 25 này thống nhất các nhóm vấn đề…/.