Kịp thời phát huy tác dụng của pháp luật thống kê mới

Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo sáng nay (ngày 29/11) để công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 2 luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 2, theo Văn phòng Quốc hội. Thừa lệnh Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Sớm đưa nội dung mới của pháp luật thống kê vào cuộc sống
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố 2 Luật vừa được Quốc hội thông qua. Ảnh: Quốc hội

Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống cho biết, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc thu thập, tính toán các chỉ tiêu thống kê, cũng như cơ sở pháp lý để biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP) và đánh giá lại quy mô GDP, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung những nội dung trên nhằm nâng cao chất lượng thống kê và hội nhập quốc tế.

Sớm đưa nội dung mới của pháp luật thống kê vào cuộc sống
Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê được xây dựng, ban hành nhằm nâng cao chất lượng thống kê và hội nhập quốc tế. Ảnh: Quốc hội

Điểm mới tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê là bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với bộ, ngành và địa phương xây dựng, trình Chính phủ ban hành quy trình biên soạn chỉ tiêu GDP, GRDP. Luật cũng bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với bộ, ngành và địa phương định kỳ 5 năm, rà soát quy mô tổng sản phẩm trong nước báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, quyết định về đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước.

Cùng với các chỉ tiêu thống kê phản ánh quan hệ hội nhập quốc tế, phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam, Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia đã cập nhật các chỉ tiêu thống kê phản ánh, dự báo, đo lường sự phát triển của kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển kinh tế bao trùm…

Cùng với sửa đổi, bổ sung quy định thẩm quyền công bố thông tin thống kê của người đứng đầu cơ quan thống kê cấp tỉnh đối với thông tin thống kê của chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh là phân tử của chỉ tiêu thống kê quốc gia, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê còn thay thế Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia kèm theo Luật Thống kê 2015. Theo đó, Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia gồm 21 nhóm với 230 chỉ tiêu, giữ nguyên 129 chỉ tiêu, sửa tên 43 chỉ tiêu, bổ sung 58 chỉ tiêu, bỏ 14 chỉ tiêu…

Để triển khai thi hành Luật kịp thời, có hiệu quả, theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật và tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật; xây dựng Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thay thế Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; xây dựng Nghị định quy định chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia thay thế Nghị định số 60/2018/NĐCP ngày 20/4/2018; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đế đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới; ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ thống kê ở bộ, ngành và địa phương.

Sửa đổi pháp luật tố tụng hình sự để đáp ứng yêu cầu của Hiệp định CPTPP

Giới thiệu về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết, việc xây dựng Luật là hết sức cần thiết để bảo đảm đúng lộ trình thực hiện các cam kết trong Hiệp định CPTPP tại Nghị quyết số 72/2018/QH14 và giải quyết ngay những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn…

Sớm đưa nội dung mới của pháp luật thống kê vào cuộc sống
Theo Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến, việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự là hết sức cần thiết để bảo đảm thực hiện các cam kết trong Hiệp định CPTPP. Ảnh: Quốc hội

Cũng theo ông Tiến, tại khoản 3 và khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 155 theo hướng bãi bỏ nội dung dẫn chiếu tới Điều 226 của Bộ luật Hình sự để cho phép cơ quan tố tụng có thẩm quyền có thể khởi tố vụ án hình sự hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với cả nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý mà không cần có yêu cầu khởi tố của bị hại…/.