Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố thuộc truyền thông qua mạng xã hội gồm: Nội dung truyền thông, Ấn phẩm truyền thông, Kênh mạng xã hội và Lợi ích của mạng xã hội có ảnh hưởng đáng kể đến Nhận thức của người dân Việt Nam trong phòng, chống đại dịch Covid-19 (Bài viết sử dụng cách viết số thập phân theo chuẩn quốc tế).

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 24, tháng 8 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây