Theo báo cáo của Ban lãnh đạo Than Mạo Khê tại Hội nghị, măm 2023, Công ty than Mạo Khê được Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giao sản xuất 2.350.000 tấn than nguyên khai (trong đó than hầm lò là 2.100.000 tấn, lộ thiên 250.000 tấn); đào lò 24.550 mét (trong đó lò CBSX là 21.950 mét, lò XDCB là 2.600 mét); bốc xúc đất đá lộ vỉa 1.400.000 m3. Căn cứ vào điều kiện thực tế, Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch từng quý giao cho các đơn vị.

Than Mạo Khê chủ động giao kế hoạch sản xuất quý I/2023
Ông Nguyễn Văn Tuân – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Than Mạo Khê chủ trì Hội nghị giao kế hoạch sản xuất quý I/2023

Với kế hoạch được giao trong quý I và cả năm 2023, các đơn vị đã chủ động có những đề xuất, kiến nghị với Công ty trong việc đảm bảo các khâu về vật tư, nhân lực, điều kiện sản xuất… nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất chung.

Sau khi giải đáp ý kiến của các đơn vị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nguyễn Văn Tuân đã nhấn mạnh chủ trương điều hành sản xuất chung của Công ty trong quý I/2023: Ngay từ đầu năm các đơn vị căn cứ vào điều kiện sản xuất và tình hình thực tế, tập trung tối đa mọi nguồn lực tổ chức ra than đạt hiệu quả cao nhất trên cơ sở đảm bảo an toàn, kỹ thuật, chất lượng. Công ty tiếp tục triển khai các cơ chế đang áp dụng như quý IV/2022 và triển khai cơ chế khoán gọn cả năm áp dụng với tất cả các đơn vị. Cơ chế trả lương theo KPIs áp dụng thêm đối với Phó Quản đốc các đơn vị, đồng thời thực hiện triển khai tăng đơn giá tiền lương theo TKV. Tăng năng suất từ 1-5% đối với các đơn vị đào lò và khai thác bằng công nghệ ngang nghiêng. Tiếp tục triển khai lớp học tự chủ công tác an toàn, cập nhật, rà soát đánh giá kỹ các nguy cơ liên quan đến công tác an toàn tại diện sản xuất của đơn vị để các buổi học đạt hiệu quả cao nhất, góp phần cùng Công ty giảm thiểu tai nạn lao động và sự cố trong sản xuất, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quý I và cả năm 2023./.