Đề xuất của Chính phủ là hợp lý

Tiếp nối chương trình Phiên họp thứ 3, chiều ngày 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét, quyết định phương án sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2021, theo Văn phòng Quốc hội.

Thêm 14.620 tỷ đồng ngân sách nhà nước cho phòng, chống dịch
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày ý kiến thẩm tra đề xuất của Chính phủ. Ảnh: Quốc hội

Trình bày Báo cáo thẩm tra về phương án sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường, cho biết, Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách nhận thấy, do điều kiện khách quan của đại dịch Covid-19, nên kinh phí hội nghị, công tác phí và một số khoản chi thường xuyên khác đã không thực hiện được. Một số cơ quan đã thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm chi thường xuyên. Vì vậy, việc đưa khoản tiết kiệm 50% kinh phí hội nghị, công tác phí và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác vào tổng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 để phục vụ phòng chống dịch là hợp lý. Tuy nhiên, để bảo đảm tính công khai, minh bạch, đề nghị Chính phủ báo cáo rõ số liệu khoản tiết kiệm kinh phí này.

Tại Phiên họp, đa số ý kiến nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về phương án sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021.

Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo sát sao việc tổ chức thực hiện, bảo đảm chỉ sử dụng nguồn kinh phí này cho mục tiêu phòng, chống dịch; chịu trách nhiệm về việc phân bổ công bằng, công khai, minh bạch, đúng đối tượng; bảo đảm tính hiệu quả, kịp thời, tiết kiệm, tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Chính phủ định kỳ báo cáo UBTVQH việc sử dụng dự phòng ngân sách trung ương và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 10 của Luật Ngân sách nhà nước.

Về phương án sử dụng 14.620 tỷ đồng tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, đa số ý kiến trong UBTVQH nhận thấy về cơ bản các khoản cắt giảm, tiết kiệm chi được Chính phủ nêu trong Tờ trình đều thuộc phạm vi quy định tại mục 2, Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội, đồng thời đề nghị UBTVQH cho phép chuyển 14.620 tỷ đồng vào dự phòng ngân sách trung ương để Chính phủ chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm về tính tuân thủ, bảo đảm hiệu quả, đúng mục đích.

Ủng hộ bổ sung 14.620 tỷ đồng cho phòng, chống dịch

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, UBTVQH thống nhất ban hành Nghị quyết bổ sung nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021, với số tiền là 14.620 tỷ đồng từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước năm 2021 như Chính phủ trình, giao Chính phủ sử dụng nguồn bổ sung dự phòng này để ưu tiên phòng chống dịch đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và báo cáo UBTVQH theo quy định.

Thêm 14.620 tỷ đồng ngân sách nhà nước cho phòng, chống dịch
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, UBTVQH giao Chính phủ sử dụng nguồn bổ sung dự phòng để ưu tiên phòng chống dịch đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Ảnh: Quốc hội

Ông Nguyễn Đức Hải đề nghị Chính phủ chỉ đạo các ngành, các địa phương tổng hợp các báo cáo kinh phí đã chi và nhu cầu, nguồn vốn cho phòng chống, dịch Covid-19 để báo cáo ra Hội nghị Trung ương và báo cáo tại kỳ họp sắp tới của Quốc hội; chỉ đạo khẩn trương xây dựng các văn bản sử dụng Quỹ vaccine ở địa phương.

Với việc 100% Ủy viên UBTVQH tán thành biểu quyết thông qua phương án sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội chủ trì phối hợp với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khẩn trương tiếp thu ý kiến của UBTVQH để xây dựng Nghị quyết, xin ý kiến của UBTVQH và trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành./.