Xử lý tài sản liên quan đến các vụ án tham nhũng còn chậm

“Năm 2021, mặc dù có nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp nhưng công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) vẫn tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng…”, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, khi trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2021, tại Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội đang diễn ra, theo Văn phòng Quốc hội.

Thực hiện giải pháp phòng ngừa tham nhũng còn… hình thức
Theo Bộ trưởng Lê Thành Long, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp so với tài sản bị chiếm đoạt. Ảnh: Quốc hội

Theo ông Long, Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh rà soát các văn bản quy phạm pháp luật nhằm phát hiện, xử lý những sơ hở, bất cập, dễ bị lợi dụng để tham nhũng; tăng cường kiểm tra việc ban hành các văn bản dưới luật; hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế – xã hội và PCTN; tiếp tục hoàn thiện cơ chế phòng ngừa tham nhũng, nhất là trong các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như: đầu tư xây dựng, sử dụng tài sản công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng, thuế…

Bên cạnh những kết quả tích cực, theo ông Long, công tác PCTN còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như: công tác tổ chức, cán bộ và quản lý cán bộ, công chức, viên chức để PCTN vẫn còn hạn chế; việc thực hiện một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng còn mang tính hình thức, thiếu đồng bộ, kiểm tra, đánh giá chưa thường xuyên; việc xử lý tài sản liên quan đến các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế còn chậm; tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp so với tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại…

Tham nhũng trên nhiều lĩnh vực còn nghiêm trọng

Khi trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo về công tác PCTN năm 2021, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, Ủy ban cơ bản tán thành với những đánh giá của Chính phủ về tình hình tham nhũng năm 2021: “Tham nhũng tiếp tục được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm. Tuy nhiên, tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được ngăn chặn có hiệu quả. Tham nhũng trên nhiều lĩnh vực còn nghiêm trọng, phức tạp, với biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội”.

Thực hiện giải pháp phòng ngừa tham nhũng còn… hình thức
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga, tình hình tội phạm tham nhũng trong cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan có nhiệm vụ PCTN vẫn còn. Ảnh: Quốc hội

Cũng theo bà Nga, trong năm 2021, một số loại tội phạm về kinh tế, tham nhũng có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ “lợi ích nhóm”, “sân sau”, tập trung vào một số lĩnh vực như: cổ phần hoá, tín dụng, ngân hàng, y tế, giáo dục… Đã phát sinh một số tội phạm tham nhũng liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tình trạng cán bộ, công chức nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp vẫn tiếp tục diễn ra trên nhiều lĩnh vực.

“Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng vẫn còn có những hạn chế nhất định. Có trường hợp vi phạm rất nghiêm trọng xảy ra từ nhiều năm trước, nhưng chậm được phát hiện, xử lý. Công tác tự kiểm tra, tự phát hiện tham nhũng trong nội bộ vẫn là khâu yếu. Chất lượng, tiến độ giải quyết một số vụ việc, vụ án tham nhũng còn chưa đạt yêu cầu. Kết quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế còn thấp…”, bà Nga cho hay.

Theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lệ Thủy (Bến Tre), số cuộc thanh tra, kiểm tra ở khu vực ngoài nhà nước trong năm vừa qua giảm, nhưng số vụ việc phát hiện tham nhũng lại tăng… Cần phân tích, làm rõ nguyên nhân việc gia tăng này là do chọn đúng đối tượng thanh tra, kiểm tra; hay do tình hình tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước có xu hướng gia tăng…?

Theo Đại biểu Quốc hội Trần Văn Tuấn (Bắc Giang), một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến những tồn tại, hạn chế trong công tác PCTN hiện nay là do cơ chế kiểm soát quyền lực chưa đủ mạnh, chưa hoàn thiện. Do đó, đề nghị Quốc hội giao cho Chính phủ và các cơ quan chức năng liên quan sớm nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo, tháo gỡ những bất cập trong quy định về trách nhiệm và trình tự giải quyết khiếu nại, tố cáo, tránh tình trạng các khiếu nại về hành vi hành chính, cơ quan hành chính lại do chính các cơ quan hành chính giải quyết, dẫn đến thiếu khách quan, thiếu nghiêm túc, chậm trễ trong việc giải quyết khiếu nại…

Để khắc phục những hạn chế trong PCTN, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh, tạo chuyển biến rõ rệt hơn công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở các bộ, ngành, địa phương, nhất là việc tự kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Đề nghị Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao tăng cường chỉ đạo xử lý nghiêm tình trạng tham nhũng, tiêu cực tại các cơ quan có chức năng PCTN, các cơ quan tư pháp. Đề nghị Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, các cơ quan hữu quan tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; tập trung hơn vào những lĩnh vực nổi cộm, đang gây bức xúc trong dư luận gần đây như: y tế, giáo dục; việc tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ và phòng, chống dịch bệnh Covid-19; việc huy động các khoản đóng góp của nhân dân để hoạt động từ thiện…/.