Đại hội Chi bộ Tạp chí Kinh tế và Dự báo được tổ chức sáng nay (ngày 25/8), đã thành công theo đúng chương trình đề ra. Tham dự Đại hội có ông Lê Trọng Minh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng Biên tập Báo Đầu tư, cùng toàn bộ đảng viên Chi bộ Tạp chí Kinh tế và Dự báo.

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Bà Nguyễn Lệ Thuỷ, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo phát biểu khai mạc Đại hội

Trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025, bà Nguyễn Lệ Thuỷ, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo khẳng định, trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Tạp chí Kinh tế và Dự báo đã hoàn thành tốt các mục tiêu và nhiệm vụ theo kế hoạch công tác đề ra: 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nghị quyết của Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên tham gia sinh hoạt hai chiều và thực hiện tốt các phong trào ở địa phương nơi cư trú…

Liên quan đến phương hướng, giải pháp trong nhiệm kỳ 2022-2025, bà Nguyễn Lệ Thuỷ cho biết, phát huy các kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ này tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, duy trì thường xuyên việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII; xây dựng Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh…

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Ông Lê Trọng Minh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Trọng Minh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lưu ý, để Tạp chí Kinh tế và Dự báo có sự phát triển tốt trong thời gian tới, Đại hội cần tập trung xác định được tầm nhìn trong bối cảnh mới. Chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền phát triển nội dung trên các ấn phẩm theo hướng chuyên sâu với sự tham gia hợp tác của các doanh nghiệp, chuyên gia, trên cơ sở đó phát huy tối đa lợi thế, cũng như nguồn lực hiện có của Tạp chí.

“Từ thực tiễn đã được chứng minh, để đổi mới hơn nữa hoạt động học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, Chi bộ Tạp chí Kinh tế và Dự báo nên xem xét phối hợp với các cơ quan Đảng trực thuộc Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để tổ chức các chương trình học tập, sinh hoạt chuyên đề thiết thực, hiệu quả…”, ông Lê Trọng Minh gợi mở.

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Cấp ủy Chi bộ Tạp chí Kinh tế và Dự báo nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt Đại hội

Trên cơ sở các bước chuẩn bị nhân sự dân chủ, tuân thủ đúng quy định của Đảng, Đại hội Chi bộ Tạp chí Kinh tế và Dự báo đã tín nhiệm bầu 3 đồng chí, gồm: Tổng Biên tập Nguyễn Lệ Thuỷ, Phó Tổng Biên tập Đỗ Thị Phương Lan và Trưởng phòng Trị sự – Tổng hợp Trần Thị Thanh Hà vào Cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025. Tổng Biên tập Nguyễn Lệ Thuỷ được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Trưởng phòng Trị sự – Tổng hợp Trần Thị Thanh Hà được Đại hội bầu làm Phó Bí thư Chi bộ Tạp chí Kinh tế và Dự báo.

Từ kết quả các bước của Đại hội diễn ra dân chủ, khách quan và tuân thủ đúng quy định của Đảng, Đại hội Chi bộ Tạp chí Kinh tế và Dự báo đã thành công theo đúng kế hoạch đề ra./.