Cụ thể, UBND Thành phố nhận được Tờ trình số 467/TTr-SGDĐT, ngày 27/2/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 18 huyện, thị xã chuyển trạng thái dạy học trực tiếp tại trường sang hình thức học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19.

Về việc này, UBND Thành phố thống nhất đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo theo tờ trình; Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Y tế kịp thời hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Từ ngày 28/2, học sinh lớp 1 đến 6 ở 18 huyện, thị xã ở Hà Nội chuyển sang học trực tuyến
Từ ngày 28/2, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở 18 huyện, thị xã thuộc TP. Hà Nội học trực tuyến để phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: Internet.

UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ diễn biến tình hình thực tế dịch COVID-19 tại địa phương, đề xuất của các cơ sở giáo dục trên địa bàn và ý kiến của cha mẹ học sinh, chủ động chỉ đạo các nhà trường chuyển trạng thái hoạt động dạy và học linh hoạt (trực tiếp hoặc trực tuyến) bảo đảm an toàn phòng chống dịch cho học sinh, giáo viên.

Trước đó, tại Tờ trình số 467/TTr-SGDĐT gửi UBND TP. Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, trong thời gian gần đây tình hình dịch COVID-19 trên địa bản thành phố vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca lây nhiễm trong cộng đồng cũng như trong các cơ sở giáo dục có xu hướng tăng; Bên cạnh đó học sinh trong độ tuổi từ 5 tuổi đến 11 tuổi vẫn chưa được tiễm vắc xin phòng, chống COVID 19 dẫn đến việc cha mẹ học sinh còn băn khoăn, lo lắng khi cho con đến trường.

Qua khảo sát và nắm bắt tình hình học tập của học sinh từ khối lớp 1 đến khối lớp 6 (tính đến ngày 25/2/2022) của 18 huyện, thị xã, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, số lớp phải ngừng dạy trực tiếp chuyển sang trực tuyến là 5.199/11.501 chiếm tỷ lệ 45,2%; Tỷ lệ học sinh tham gia học trực tuyến đạt 91,14%.

Số lớp đang dạy học trực tiếp là 6.302/11.501 chiếm tỷ lệ 54,8%; Tỷ lệ học sinh tham gia học trực tiếp đạt 48,91%.

Trong thời gian qua, tỷ lệ trẻ em mắc COVID-19 ở mức xấp xỉ 10% so với tổng số người mắc trên địa bàn thành phố, tương đương 17.384 ca. Trong đó, 597 ca phải điều trị tại các bệnh viện chiếm tỷ lệ xấp xỉ 3,4%; Bao gồm: Trẻ sơ sinh, có bệnh nền cấp tính, trẻ có triệu chứng mức độ trung bình, nặng, nguy kịch, còn lại đa số là ca bệnh không triệu chứng và triệu chứng nhẹ.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhận được văn bản của 15/18 huyện, thị xã để nghị Sở tham mưu UBND Thành phố cho chuyển trạng thái dạy và học từ trực tiếp sang hình thức trực tuyến để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trên cơ sở đề xuất của các huyện, thị xã, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất UBND Thành phố cho phép học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 18 huyện, thị xã chuyển trạng thái học trực tiếp tại trường chuyển sang hình thức học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 28/2/2022 (thứ Hai) cho đến khi có thông báo mới./.