(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 30, tháng 10 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

NGUYỄN ÁNH MINH – Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Cần Thơ

JENNIFER BOND – Khoa Địa lý Nhân văn, Trường Đại học Charles Sturt, Victoria, Úc

NGUYỄN THANH BÌNH – Viện Nghiên cứu phát triển Đồng bằng sông Cửu Long,

Trường Đại học Cần Thơ

PAUL KRISTIANSEN – Khoa Khoa học Nông nghiệp, Kinh doanh và Luật,

Trường Khoa học Môi trường và Nông thôn, Đại học New England, Uc

MICHAEL COLEMAN – Khoa Khoa học Nông nghiệp, Kinh doanh và Luật,

Trường Khoa học Môi trường và Nông thôn, Đại học New England, Úc

HỨA HỒNG HIỂU – Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Cần Thơ