Liên quan đến việc Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định Nguyễn Công Thành bị phát hiện vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19, theo Tổng cục Thuế, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính về xem xét xử lý công chức Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định theo thẩm quyền và theo tinh thần nội dung Công văn số 171-CV/TU ngày 01/9/2021 của Tỉnh ủy Bình Định về đề nghị xem xét xử lý cán bộ, ngày 20/9, Tổng cục Thuế đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm đối với ông Nguyễn Công Thành. Cuộc họp có sự tham dự của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Bình Định. Căn cứ mức độ vi phạm và qua quá trình kiểm điểm, xét thấy vi phạm kỷ luật của ông Nguyễn Công Thành là nghiêm trọng, uy tín giảm sút, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1377/QĐ-TCT ngày 20/9/2021 miễn nhiệm chức Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định đối với ông Nguyễn Công Thành.

Vi phạm quy định về chống dịch, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định mất chức
Tổng cục Thuế chính thức miễn nhiệm chức Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định đối với ông Nguyễn Công Thành. Ảnh: GDT

Trước đó, theo VGP, ngày 31/8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm ở Sở Du lịch Bình Định, Cục Thuế tỉnh Bình Định và kết luận: ông Nguyễn Văn Dũng, với vai trò, trách nhiệm là Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định; ông Nguyễn Công Thành, với vai trò, trách nhiệm là đảng viên, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định, đã cùng 2 người khác đi đánh golf, tiếp xúc gần với 1 nhân viên làm việc tại sân golf dương tính với SARS-CoV-2 trong thời gian Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, UBND tỉnh Bình Định, UBND Thành phố Quy Nhơn ban hành nhiều văn bản chỉ đạo áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Việc này đã vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid -19; vi phạm Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Cũng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định, bà Huỳnh Thị Kim Bình, với vai trò, trách nhiệm là Phó Bí thư Chi bộ Sở Du lịch Bình Định, Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định đã trực tiếp soạn thảo, ký ban hành giấy mời của Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Bình Định để hợp thức hóa vi phạm của ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch và một số đảng viên khác; trong quá trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với bà Huỳnh Thị Kim Bình, bà gây khó khăn, thiếu hợp tác với Tổ kiểm tra, là vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; vi phạm Quy chế làm việc của Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Bình Định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định kết luận vi phạm của các ông, bà nêu trên là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của cá nhân và tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nơi các ông, bà sinh hoạt, công tác. Xét tính chất, mức độ, tác hại và hậu quả vi phạm của các ông, bà trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các ông, bà Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Công Thành và bà Huỳnh Thị Kim Bình.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định còn đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo UBND tỉnh Bình Định xử lý về chính quyền, miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Du lịch và bố trí công tác khác đối với ông Nguyễn Văn Dũng; đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định có văn bản đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính xem xét, xử lý về chính quyền đối với vi phạm của ông Nguyễn Công Thành; đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo xử lý kỷ luật về mặt chính quyền, miễn nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định và bố trí công tác khác đối với và Huỳnh Thị Kim Bình.

Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định, ngày 1/9, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Du lịch đối với ông Nguyễn Văn Dũng kể từ ngày 1/9, đồng thời điều động ông Dũng, công chức Sở Du lịch đến Sở Nội vụ chờ phân công công tác kể từ ngày 1/9. Cùng ngày, Sở Du lịch tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 131/QĐ-SDL về miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định đối với bà Huỳnh Thị Kim Bình Bình kể từ ngày 1/9/2021./.