“Số lượng văn bản quy định chi tiết còn nợ từ các kỳ giám sát trước đây đã giảm đáng kể; tỷ lệ văn bản quy định chi tiết được ban hành có hiệu lực cùng thời điểm với luật tăng lên…”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Thị Mai Phương, cho biết, khi trình bày dự thảo Báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Ủy ban Pháp luật phụ trách trong năm 2021, tại phiên họp toàn thể lần thứ 2 của Ủy ban cho ý kiến về nội dung này, theo Văn phòng Quốc hội.

Việc xử lý văn bản có nội dung trái pháp luật còn chậm…
Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Thị Mai Phương, tiếp tục phát hiện một số văn bản có dấu hiệu chưa bảo đảm tính hợp pháp, tính thống nhất. Ảnh: Quốc hội

Trong kỳ giám sát năm 2021, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã giám sát 96 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm 43 Nghị định, 6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 47 Thông tư của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Thị Mai Phương, phần lớn văn bản quy phạm pháp luật có chất lượng tốt, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch. Công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan được chú trọng ngay từ đầu quá trình soạn thảo văn bản. Việc gửi thông báo những nội dung mà luật, pháp lệnh giao cho địa phương quy định chi tiết cũng được quan tâm, triển khai thực hiện.

Bên cạnh những kết quả tích cực, cũng theo bà Phương, vẫn phát sinh việc chậm ban hành văn bản quy định chi tiết mới, tình trạng nợ văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục. Tiếp tục phát hiện một số văn bản có dấu hiệu chưa bảo đảm tính hợp pháp, tính thống nhất, cả về thẩm quyền ban hành và nội dung văn bản. Việc xử lý văn bản có nội dung trái pháp luật đã được chỉ ra và kết luận tại kỳ giám sát trước còn chậm.

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do việc nghiên cứu, chuẩn bị trong quá trình xây dựng một số dự án luật chưa kỹ, nên khi tiếp thu, chỉnh lý còn phát sinh vấn đề mới; một số nội dung được giao quy định chi tiết trong luật là những vấn đề khó, phức tạp, chưa được nghiên cứu sâu, chưa đủ rõ, không lường trước được những khó khăn, vướng mắc; số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật, công tác pháp chế còn chưa đáp ứng được yêu cầu công việc…

Để khắc phục những tồn tại trên, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục thực hiện các đề xuất, kiến nghị chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ trong kỳ giám sát năm 2020, có giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế…

Việc xử lý văn bản có nội dung trái pháp luật còn chậm…

Các đại biểu góp ý cho dự thảo Báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Ủy ban Pháp luật phụ trách trong năm 2021. Ảnh: Quốc hội

Đồng tình với các đề xuất, kiến nghị của Ủy ban Pháp luật tại dự thảo báo cáo, một số đại biểu đề nghị, các cơ quan được giao nhiệm vụ soạn thảo luật, pháp lệnh… cần thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan để xảy ra vi phạm, chậm trễ trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết…

Tại phiên họp, đại diện Bộ Giao thông vận tải; Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an… đã giải trình làm rõ các nội dung đại biểu quan tâm. Đại điện các bộ, ngành cam kết sẽ nghiên cứu, tiếp thu và khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật; khẩn trương đề xuất, ban hành theo thẩm quyền văn bản quy định chi tiết các nội dung còn nợ đọng…

Chốt nội dung thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đề nghị Chính phủ chỉ đạo sớm khắc phục những hạn chế trong công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật; khẩn trương ban hành theo thẩm quyền văn bản quy định chi tiết các nội dung còn nợ đọng; xử lý dứt điểm văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái luật đã được chỉ ra và kết luận. Chính phủ cũng cần thường xuyên đôn đốc công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh; bổ sung quy định để kiểm soát chặt chẽ hơn việc quy định về thủ tục hành chính trong các văn bản ở cấp bộ…/.