Nhiều bất cập

“Chính phủ nhận thấy mặc dù Nghị quyết số 30/2021/QH15 Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội đã cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19, nhưng trên thực tế vẫn còn những vướng mắc, bất cập do quy định tại các luật hiện hành chưa đáp ứng được yêu cầu đặc biệt, đặc thù, chưa có tiền lệ trong công tác phòng, chống dịch…”, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, khi trình bày Tờ trình Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trước Ủy ban Xã hội của Quốc hội, khi cơ quan này họp thẩm tra Tờ trình của Chính phủ, theo Văn phòng Quốc hội.

Vướng cơ chế phòng, chống dịch Covid-19
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cơ chế phòng, chống dịch Covid-19 vẫn còn những vướng mắc, bất cập. Ảnh: QH

Theo ông Long, để tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai, Chính phủ đã có Tờ trình số 521/TTr-CP trình UBTVQH cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid -19. Qua tiếp thu ý kiến góp ý trong quá trình chuẩn bị thẩm tra, Chính phủ đã tiếp tục hoàn thiện Nghị quyết, báo cáo và đề nghị UBTVQH cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách tập trung vào 4 nhóm vấn đề: khám bệnh, chữa bệnh; thanh toán chi phí và chế độ chống dịch; dược; trang thiết bị y tế.

Về khám bệnh, chữa bệnh từ xa cho người nhiễm Covid-19 hoặc người dân không thể tiếp cận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do dịch Covid-19, Chính phủ kiến nghị, cho phép thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa hoặc người không thể tiếp cận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do dịch bệnh Covid-19. Giao Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể việc thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa cho người nhiễm Covid-19 hoặc người không thể tiếp cận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do dịch Covid-19, trong đó cho phép quy định yêu cầu, điều kiện và thủ tục phê duyệt hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

Về cơ chế để huy động nhân lực tham gia phòng, chống dịch, Chính phủ kiến nghị cho phép Bộ Y tế, các bộ, ngành và các địa phương được điều động, sử dụng nhân lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 mà không phụ thuộc vào phạm vi hành nghề được ghi trong chứng chỉ hành nghề hoặc việc có hay không có chứng chỉ hành nghề.

Về chế độ chính sách đối với người được điều động tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua nhiều trường hợp người tham gia phòng, chống dịch Covid-19 phải điều trị do bị nhiễm Covid-19 trong quá trình tham gia phòng chống dịch. Trong thời gian điều trị này sẽ được coi là người bệnh, nhưng trên thực tế rất nhiều trường hợp nếu còn đủ sức khỏe, thì các đối tượng này vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động chăm sóc, điều trị người bệnh Covid-19 tại các cơ sở thu dung, điều trị người bệnh Covid-19. Để giải quyết các khó khăn về nội dung này, Chính phủ kiến nghị: trường hợp người tham gia phòng, chống dịch Covid-19 phải điều trị do bị nhiễm Covid-19 trong quá trình tham gia phòng, chống dịch hoặc phải cách ly sau thời gian làm việc tại các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19, thì được hưởng nguyên lương, các khoản phụ cấp theo lương trong thời gian điều trị do bị nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế theo mức hiện hưởng, trong đó Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và ngân sách nhà nước chi trả phần còn lại; được hưởng các chế độ phòng, chống dịch Covid-19 nếu tiếp tục tham gia thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch trong thời gian điều trị do bị nhiễm Covid-19.

Về bình ổn giá trang thiết bị y tế, trong thời gian vừa qua, giá trang thiết bị y tế có nhiều biến động bất hợp lý, đặc biệt là giá trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhưng do Luật giá không quy định trang thiết bị y tế thuộc loại hàng hóa phải quản lý giá cũng như không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá, nên Chính phủ không có cơ sở pháp lý để thực hiện các biện pháp bình ổn giá. Để giải quyết các khó khăn này, Chính phủ kiến nghị bổ sung trang thiết bị y tế vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá. Căn cứ tình hình thực tế, Chính phủ quy định cụ thể mặt hàng trang thiết bị y tế phải áp dụng biện pháp bình ổn giá…

Cần xem xét thận trọng

Thẩm tra Tờ trình, Thường trực Ủy ban Xã hội nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị quyết của UBTVQH cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, các cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù được Chính phủ trình UBTVQH cho phép thực hiện cần được xem xét kỹ lưỡng, thận trọng, do có đối tượng tác động lớn, phạm vi không chỉ cơ chế thực hiện của hệ thống y tế mà cả ngân sách nhà nước. Tờ trình cần làm rõ tính cấp bách để được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 30/2021/QH15…

Thảo luận tại Phiên họp, Thường trực Ủy ban Xã hội và các đại biểu cho rằng, để bảo đảm sự thống nhất của hệ thống văn bản, cũng như tránh trường hợp UBTVQH ban hành Nghị quyết để thực thi Chiến lược do Chính phủ ban hành, đề nghị Chính phủ chỉ đưa vào Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch với những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ, các nội dung vượt thẩm quyền sẽ được quy định trong Nghị quyết của UBTVQH. Chính phủ cần tiếp tục rà soát những khó khăn, vướng mắc và dự kiến những thách thức, bất cập có thể phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để trình UBTVQH ban hành chính sách, cơ chế đặc thù trong phòng, chống dịch một cách tổng thể, tránh ban hành nhiều Nghị quyết về nội dung này…

Vướng cơ chế phòng, chống dịch Covid-19
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh, hồ sơ Tờ trình cần hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động, đặc biệt là về vấn đề tài chính, ngân sách. Ảnh: QH

Kết luận phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, Thường trực Ủy ban cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết của UBTVQH về cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19, nhưng cần hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động, đặc biệt là về vấn đề tài chính, ngân sách; bổ sung báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra… để đảm bảo chất lượng tốt nhất khi trình UBTVQH tại phiên họp tới./.