Theo báo cáo về Tình hình thực hiện xúc tiến và hỗ trợ đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định (từ ngày 4/5/2023 đến ngày 11/5/2023), lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn Tỉnh thu hút mới 30 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 10.101,53 tỷ đồng (đạt 50% so với kế hoạch cả năm 2023 của toàn Tỉnh); dự kiến giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 2.300 lao động.

Bình Định cũng thực hiện tăng vốn cho 3 dự án với tổng vốn thực hiện tăng 2.840 tỷ đồng. Các dự án mới gồm: 6 dự án trong KKT, KCN với tổng vốn đầu tư 426 tỷ đồng; 15 dự án trong CCN với tổng vốn vốn đầu tư 2.673,73 tỷ đồng; 9 dự án ngoài KKT, KCN, CCN với tổng vốn đầu tư 7.001,8 tỷ đồng.

Phân theo lĩnh vực, Bình Định có 20 dự án thuộc lĩnh vực Công nghiệp; 6 dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch; 4 dự án thuộc lĩnh vực bất động sản, xây dựng, hạ tầng.

Các dự án đầu tư trong nước tập trung tại huyện Tây Sơn: 5 dự án; huyện Phù Mỹ: 4 dự án; huyện Hoài Ân: 2 dự án, huyện Phù Cát: 2 dự án; thị xã Hoài Nhơn: 5 dự án; thành phố Quy Nhơn: 4 dự án; huyện Tuy Phước và huyện Vân Canh mỗi địa bàn có 1 dự án; trong KKT, KCN có 6 dự án.

Bình Định hiện có 86 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1,13 tỷ USD
TP. Quy Nhơn thu hút được 4 dự án từ đầu năm đến nay

Với dự án FDI, từ đầu năm tới tháng 5/2023, có 4 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư với tổng vốn điều chỉnh tăng 26,28 triệu USD, trong đó có 2 dự án trong KKT, KCN và 2 dự án ngoài KKT, KCN. Cả Tỉnh hiện có 86 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1,13 tỷ USD.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cũng cho biết, năm 2023, địa phương đặt mục tiêu phấn đấu thu hút 60 dự án mới của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong đó, Bình Định sẽ ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, có hàm lượng tri thức cao, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, có sản phẩm mang lợi thế cạnh tranh.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định, Tỉnh sẽ chú trọng thu hút các nhà đầu tư vừa và nhỏ, nhưng có công nghệ sạch và cao của Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Australia, New Zealand, Israel và các quốc gia châu Âu để vừa đẩy nhanh tiến độ lấp đầy Khu kinh tế Nhơn Hội, các KCN, CCN trên địa bàn Tỉnh, vừa đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ kèm theo, tạo tiền đề hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư lớn.

Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường và xu hướng của các đối tác đầu tư, tỉnh Bình Định sẽ tổ chức một số hoạt động xúc tiến đầu tư tại các nước có nền kinh tế lớn như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đức, Anh, Hoa Kỳ, Israel, Australia, New Zealand./.