Theo Bộ Tài chính, ngày 16/9, tại phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét dự án Nghị quyết ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Về nội dung này, nhiều thông tin báo chí nêu: ngân sách rất khó khăn, ngân sách trung ương gần như không còn, hiện chỉ chờ vào nguồn tiết kiệm chi và khoảng 14.620 tỷ đồng đang trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh dự toán thì mới chi được. Nội dung thông tin này, theo Bộ Tài chính làm độc giả hiểu sai về tình hình ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính giải tỏa hiểu nhầm về ngân sách trung ương
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình dự án Nghị quyết ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Ảnh: Quốc hội
Theo Bộ Tài chính, do tiến độ chi ngân sách nhà nước thấp hơn tiến độ thu ngân sách, nên về tổng thể cân đối ngân sách 8 tháng đầu năm 2021 có thặng dư

Trước tình huống trên, Bộ Tài chính vừa đưa ra phản hồi với nội dung: tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 16/9 bàn về ban hành chính sách miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh khó khăn do đại dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hiện nay ngân sách dự phòng trung ương 17.500 tỷ đồng đã chi hết, trong khi đó nhu cầu chi cho công tác phòng, chống dịch đối với các lực lượng tham gia phòng chống dịch như: công an, quân đội và các địa phương là rất lớn. Do đó, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép chuyển nguồn tiết kiệm chi thường xuyên 14.620 tỷ đồng điều chỉnh vào dự phòng ngân sách trung ương để thực hiện các nhiệm vụ chi cấp bách cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tuy đối mặt với nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, nhưng theo Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm nay ước đạt 1.004,2 nghìn tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó ngân sách trung ương ước đạt 71,4% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 78,9% dự toán.

Về chi ngân sách nhà nước, 8 tháng đầu năm nay ước đạt 918,1 nghìn tỷ đồng, bằng 54,4% dự toán. Cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã ưu tiên bố trí chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tính đến hết tháng 8/2021, ngân sách nhà nước đã chi 18.800 tỷ đồng cho phòng chống dịch…/.