Các địa phương cần đề xuất giải pháp nhằm xây dựng Chương trình phục hồi kinh tế sau đại dịch
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng yêu cầu các địa phương nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng Chương trình phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19. Ảnh: Đức Trung

Kinh tế – xã hội 8 tháng của 2 vùng đều cao hơn mức bình quân chung

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 và các kế hoạch 5 năm trên các lĩnh vực theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội. Chính phủ xác định phương châm hành động của năm 2021 là: “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”.

Để thực hiện được phương châm hành động đã đề ra, đồng thời phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết và chương trình hành động như: Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn dầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 9/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 và các nghị quyết chuyên đề của Chính phủ, tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức 3 Hội nghị trực tuyến với 3 miền Bắc, Trung, Nam bao gồm 6 vùng kinh tế – xã hội trong cả nước. Đây là Hội nghị đầu tiên được tổ chức họp trực tuyến với các địa phương.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chỉ rõ, với các giải pháp đồng bộ nêu trên, trong điều kiện rất khó khăn, phức tạp của đại dịch Covid-19, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các cấp chính quyền địa phương, tình hình thực hiện phát triển kinh tế – xã hội 8 tháng của vùng Đồng bằng sông Hồng và Trung du – miền núi Bắc Bộ đã đạt được những kết quả khả quan: các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm. Hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn được duy trì trong bối cảnh chịu tác động mạnh từ dịch bệnh. Các vấn đề an sinh xã hội được đảm bảo.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng bình quân 6 tháng của 2 vùng đều cao hơn mức bình quân chung cả nước; trong đó, một số địa phương có tốc độ tăng trưởng nằm ở nhóm cao nhất cả nước (như Hòa Bình 16,1%, Vĩnh Phúc 14,21%, Hải Phòng 13,52%, Sơn La 10,67%, Hà Nam 10,41%, Bắc Giang 10,2%, Lai Châu 10,08%…); thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 8 tháng của 2 vùng đạt 406,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 38,25% số thu cả nước; kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đạt 108,62 tỷ USD, chiếm trên 50% cả nước; tổng vốn FDI đăng ký trong 8 tháng đạt 6,9 tỷ USD, chiếm 36,1% cả nước; số doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đạt 30.360 doanh nghiệp, chiếm 37,2% cả nước.

Một số địa phương như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang… đã kiểm soát tốt dịch bệnh góp phần khôi phục đời sống của người dân và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp,… đóng góp vào tốc độ tăng trưởng chung của cả nước.

Bộ trưởng đánh giá cao sự tham dự Hội nghị ngày hôm nay của đại diện các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ và 08 Chủ tịch, 17 Phó chủ tịch tỉnh, thành phố của 11 địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng, 14 địa phương vùng trung du – miền núi Bắc Bộ, cho thấy sự quan tâm của các cơ quan đối với công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công và quy hoạch của các địa phương.

Nhấn mạnh vấn đề liên kết vùng, quy hoạch vùng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với các địa phương, Bộ trưởng khẳng định, nếu làm tốt vấn đề liên kết vùng và quy hoạch vùng sẽ tận dụng được các tiềm năng, lợi thế sẵn có của các địa phương và hạn chế việc triệt tiêu động lực của các địa phương với nhau.

“Nhận thức được vấn đề đã nêu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị vùng ngày hôm nay nhằm trao đổi, thảo luận, đánh giá các vấn đề trọng tâm về kinh tế – xã hội và đầu tư của 25 địa phương khu vực phía Bắc trong 8 tháng đầu năm 2021”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết.

Các địa phương cần đề xuất giải pháp nhằm xây dựng Chương trình phục hồi kinh tế sau đại dịch
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Đức Trung

6 vấn đề cần được phân tích khi xây dựng kế hoạch năm 2022

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư gợi ý 6 vấn đề mà các địa phương cần lưu ý khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và đầu tư công năm 2022.

Một là, đề nghị các địa phương đánh giá toàn diện, phân tích các mặt được, chưa được và làm rõ các nguyên nhân chủ quan, khách quan và các giải pháp đối với tình hình triển khai thực hiện phát triển kinh tế – xã hội và đầu tư 8 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2021. Trong đó, đánh giá rõ việc dự kiến kết quả thực hiện chỉ tiêu GRDP của các địa phương trong năm 2021.

Hai là, các địa phương kiến nghị các giải pháp đúng, chia sẻ cách làm hay để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và triển khai kế hoạch đầu tư công trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19, đặc biệt là công tác giải ngân trong 9 tháng đầu năm và những tháng cuối năm 2021 trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị về công tác giải ngân vừa qua. “Cần tập trung thực hiện giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm nay phải đạt tối thiểu 60% kế hoạch đã được giao từ đầu năm”, Bộ trưởng lưu ý.

Ba là, dự kiến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và đầu tư công năm 2022. “Trong đó, cần tập trung về công tác dự báo, đánh giá, phân tích tình hình, bối cảnh “bình thường mới”, nêu bật những vấn đề khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, giải đáp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ”, Bộ trưởng lưu ý.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng yêu cầu các địa phương làm rõ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội liên quan đến từng lĩnh vực tại địa phương như về quy hoạch, đầu tư công, khắc phục các tác động của dịch bệnh Covid-19, các vấn đề về doanh nghiệp, đầu tư kinh doanh, an sinh xã hội…

Bốn là, các địa phương nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng Chương trình phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 đảm bảo triển khai ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, trong đó tập trung phục hồi các ngành, lĩnh vực trọng tâm của địa phương và vùng.

Năm là, đối với công tác quy hoạch, Bộ trưởng cho biết, Chính phủ đã có hội nghị chuyên đề riêng về nội dung này. “Tuy nhiên, trong khuôn khổ cuộc họp hôm nay, đề nghị các địa phương nêu thêm các khó khăn, vướng mắc; đồng thời kiến nghị đề xuất đối với việc triển khai công tác quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và các quy hoạch có liên quan”, Bộ trưởng nói.

Sáu là, quán triệt Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó đặc biệt chú trọng 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược.

Tại hội nghị, đại diện Lãnh đạo các đơn vị của Bộ trực tiếp giải đáp những nội dung vướng mắc, khó khăn được các địa phương đề cập theo các nhóm vấn đề lớn, để cùng với các địa phương xây dựng phương án phát triển kinh tế xã hội phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng địa phương, góp phần tiến tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra…/.