Cập nhật mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8/2021 (từ ngày 16-31/8) đạt 30,49 tỷ USD, tăng 26,5% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 8/2021.

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 8/2021 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong 8 tháng đầu năm nay đạt hơn 429,6 tỷ USD, tăng 27,5% (tương ứng tăng 92,62 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt trên 297,4 tỷ USD, trị giá xuất nhập khẩu của ​khối doanh nghiệp trong nước là 132,2 tỷ USD, lần lượt tăng 31,2% và 19,8% so với cùng kỳ năm trước.

Liên quan đến diễn biến xuất khẩu, theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8/2021 đạt trên 15,8 tỷ USD, tăng 39,6% so với kỳ 1 tháng 8/2021 nhờ sự tăng trưởng của một số nhóm hàng như: sắt thép các loại tăng 91,9%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 62,3%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 37,8%; hàng dệt may tăng 32,3%…

Lũy kế 8 tháng đầu năm nay, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 213,5 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2020. Nhờ trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 2 tháng 8/2021 tăng 39,4% so với kỳ 1 của tháng 8/2021, nên tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong 8 tháng đầu năm nay của khối doanh nghiệp này đạt hơn 156,6 tỷ USD, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,4% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 8/2021 so với kỳ 1 tháng 8/2021

Cán cân thương mại hàng hóa bất ngờ thặng dư 1,25 tỷ USD
Nguồn: Tổng cục Hải quan

Đà tăng của tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8/2021 giảm dần, khi ghi nhận mức tăng 14,8% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 8/2021 có phần nhờ giá trị nhập khẩu của nhóm hàng hóa là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 26,5%. Tuy nhiên, 8 tháng đầu năm nay, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước vẫn tăng 33,7% so với cùng kỳ năm trước, khi đạt trên 216,1 tỷ USD.

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 8/2021 so với kỳ 1 tháng 8/2021

Cán cân thương mại hàng hóa bất ngờ thặng dư 1,25 tỷ USD
Nguồn: Tổng cục Hải quan

Điểm sáng trong bức tranh xuất nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 8/2021, là cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,25 tỷ USD nhờ tốc độ tăng trưởng xuất khẩu tăng cao 39,6%, trong khi đà tăng nhập khẩu được kìm chế với mức tăng 14,8% so với kỳ 1 tháng 8/2021. Với kết quả khá tích cực này, tính chung 8 tháng đầu năm nay, cán cân thương mại thâm hụt được kéo xuống còn 2,63 tỷ USD./.