Cần tăng tính tranh luận

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình vừa chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp Quốc hội và sửa đổi Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), theo Văn phòng Quốc hội.

Nêu ý kiến tại cuộc làm việc, các đại biểu đánh giá các Kỳ họp của Quốc hội ngày càng chất lượng, dân chủ, để lại nhiều dấu ấn quan trọng, nhận được quan tâm của cử tri và nhân dân cả nước. Tuy nhiên, nhiều ý kiến nhấn mạnh vai trò điều hành của chủ tọa phiên họp trong việc tận dụng tối đa thời gian thảo luận tại các phiên toàn thể, tăng cường tính tranh luận để làm rõ các vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau. Cần sửa đổi, bổ sung quy định về: trách nhiệm của đại biểu Quốc hội; tranh luận tại phiên họp toàn thể; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan trong việc chậm gửi tài liệu Kỳ họp…

Chủ tịch Quốc hội: Cần mang hơi thở cuộc sống vào nghị trường để hiến kế vượt khó
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Quốc hội

Để bảo đảm chất lượng Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp Quốc hội và sửa đổi Quy chế làm việc của UBTVQH, các ý kiến cho rằng cần đặc biệt quan tâm đến công tác tổng kết thực hiện Nội quy kỳ họp, Quy chế làm việc của UBTVQH, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân làm căn cứ cho đề xuất đổi mới, sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành. Yếu tố con người có ý nghĩa quyết định trong bảo đảm chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, UBTVQH. Do đó, về lâu dài cùng với phát huy vai trò của các đại biểu Quốc hội chuyên trách, cần đào tạo, lựa chọn đội ngũ tham mưu, giúp việc cho UBTVQH, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, hỗ trợ hoạt động đại biểu Quốc hội…

Đề xuất nhiều đổi mới áp dụng ngay từ Kỳ họp thứ Hai của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý cần tiếp tục làm rõ sự cần thiết, cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý xây dựng hai Đề án và các nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Các đề xuất sửa đổi, bổ sung cần bám sát Nội quy kỳ họp, Quy chế làm việc của UBTVQH và Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành, kế thừa những quy định đã được kiểm nghiệm tính đúng đắn, hợp lý và hiệu quả trong thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội: Cần mang hơi thở cuộc sống vào nghị trường để hiến kế vượt khó
Theo ông Vương Đình Huệ, dự kiến Đề án Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Kỳ họp của Quốc hội sẽ trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ Ba, nhưng một số nội dung sẽ trình Quốc hội xem xét để áp dụng ngay tại Kỳ họp thứ Hai sắp tới. Ảnh: Quốc hội

“Phải tổng kết hết sức kỹ lưỡng việc thực hiện Nội quy kỳ họp, Quy chế làm việc hiện hành của UBTVQH, trong đó, không chỉ tổng kết trong nội bộ các cơ quan của Quốc hội, mà còn phải có báo cáo đánh giá của các cơ quan hữu quan trong tổ chức bộ máy Nhà nước để bảo đảm khách quan, toàn diện, có được tổng kết sâu sắc, nhiều chiều. Trên cơ sở tổng kết, xác định nội dung sửa đổi, bổ sung lý do và phương án sửa đổi phù hợp…”, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Theo ông Vương Đình Huệ, dự kiến Đề án Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Kỳ họp của Quốc hội sẽ trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ Ba. Tuy nhiên, có một số nội dung sẽ trình Quốc hội xem xét để áp dụng ngay tại Kỳ họp thứ Hai sắp tới như: biểu quyết trực tuyến, biểu quyết bằng bỏ phiếu kín; việc xem xét quyết định các nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong trường hợp họp trực tuyến cả kỳ họp… Những nội dung này nên có tờ trình riêng để đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định ngay tại phiên họp trù bị của Kỳ họp thứ Hai.

Về chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Tổng Thư ký Quốc hội đôn đốc các cơ quan của Quốc hội khẩn trương gửi các tài liệu, báo cáo liên quan để đại biểu Quốc hội nghiên cứu, từ đó đóng góp thiết thực, hiệu quả cho các nội dung sẽ được trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp, bảo đảm nhìn thẳng vào sự thật, không tô hồng nhưng cũng không bôi đen tình hình thực tế, mang hơi thở cuộc sống vào nghị trường để hiến kế cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, đáp ứng mong mỏi ngày càng cao hơn của người dân…/.