Chính phủ đã nỗ lực chuẩn bị công phu

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa chủ trì cuộc làm việc của lãnh đạo Quốc hội với Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, để nghe báo cáo một số nội dung về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp quốc gia, theo Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội: Quy hoạch sử dụng đất phải đi trước một bước
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Quốc hội

Theo kế hoạch, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 sẽ được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, diễn ra vào tháng 10 tới. Dự kiến, nội dung này sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến vào phiên họp thứ 4 (diễn ra vào tháng 10/2021).

Cơ bản đồng tình với quan điểm của Chính phủ về lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025, Chủ tịch Quốc hội đánh giá hồ sơ Quy hoạch và Kế hoạch đã được Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường nỗ lực chuẩn bị khẩn trương, bài bản, công phu, sử dụng nhiều phương pháp mới, cơ bản bảo đảm tính khoa học, tính thực tiễn.

“Lãnh đạo Quốc hội làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội để xem xét, chủ động từ sớm, từ xa, có định hướng về nội dung, cách làm để cùng với Chính phủ chuẩn bị bản quy hoạch tốt nhất trình UBTVQH và Quốc hội…”, ông Vương Đình Huệ cho biết.

Quy hoạch sử dụng đất phải căn cứ vào Quy hoạch tổng thể quốc gia

Phát biểu tại cuộc họp, các đại biểu cho rằng, tác động tiêu cực của đại dịch Covid- 19 đang đặt ra những yêu cầu mới đối với quy hoạch sử dụng đất, trong đó, phải dành quỹ đất cho xây dựng các nhà máy, phát triển nông nghiệp theo chuỗi, phát triển nền kinh tế tuần hoàn để tạo công ăn việc làm cho người dân ngay tại địa phương, thực hiện hiệu quả chính sách “ly nông bất ly hương”. Phải bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng đất, đồng thời chấn chỉnh việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn tùy tiện, kém hiệu quả thời gian qua. Công tác dự báo nhu cầu sử dụng đất cho ngành, lĩnh vực phải sát với thực tiễn hơn nữa, ưu tiên dành quỹ đất cho việc xây dựng các nhà máy xử lý rác thải hiện đại, hạn chế quy hoạch các bãi chôn lấp rác…

Chủ tịch Quốc hội: Quy hoạch sử dụng đất phải đi trước một bước
Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, quản lý, sử dụng đất không thể chỉ tính cho hiện tại, mà còn phải tính cho cả tương lai. Ảnh: Quốc hội

Nhìn nhận, đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, là nguồn lực to lớn và quan trọng bậc nhất trong phát triển kinh tế – xã hội, ông Vương Đình Huệ cho rằng, việc quản lý, sử dụng đất không thể chỉ tính cho hiện tại, mà còn phải tính cho cả tương lai, đồng thời, đất đai phải được phân bổ hợp lý với tầm nhìn dài hạn không chỉ 5 năm hay 10 năm, mà còn phải xa hơn nữa trong tiến trình phát triển của đất nước. Quy hoạch sử dụng đất phải đi trước một bước, làm cơ sở cho quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch vùng và địa phương, tạo tính liên kết liên vùng, liên tỉnh và phải bảo đảm được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững.

“Đề nghị bổ sung vai trò của đất đai đối với sự phát triển bền vững của đất nước, phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia, cũng như từng địa phương, hài hòa lợi ích của các bên. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải bảo đảm nguyên tắc gắn kết hữu cơ giữa đô thị và nông thôn, chuyển đổi nông thôn mới sang đô thị; gắn giao thông với bố trí dân cư (mô hình TOD); gắn kết giữa yêu cầu công nghiệp hóa với nhu cầu đô thị hóa trên bình diện quốc gia và ở từng địa phương, thậm chí là từng dự án…”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Ông Vương Đình Huệ cho rằng, theo quy định của Luật Quy hoạch hiện hành, thì việc lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải căn cứ vào Quy hoạch tổng thể quốc gia. Tuy nhiên, hiện nay Quy hoạch tổng thể quốc gia chưa được phê duyệt; nhiều quy hoạch ngành cũng đang được bộ, ngành xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do đó, thời gian tới cần tiếp tục rà soát, xử lý, bảo đảm tính tương thích, thống nhất và đồng bộ giữa các quy hoạch. Chỉ tiêu đất trồng lúa phải bám sát Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030, hạn chế tối đa việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa ở những vùng có tiềm năng phát triển nông nghiệp. Rà soát kỹ lưỡng, có quy chế quản lý chặt chẽ, xác định khu vực cụ thể, công khai diện tích rừng phòng hộ ít xung yếu, kém chất lượng ở từng địa phương, từng vùng để tránh tình trạng tùy tiện xác định rừng phòng hộ ít xung yếu để chuyển đổi sang rừng sản xuất, ảnh hưởng xấu đến môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình UBTVQH và Quốc hội. Trong đó, cần bổ sung đánh giá kỹ lưỡng hơn về việc thực hiện Quy hoạch giai đoạn trước, nhất là những tồn tại, hạn chế như: việc điều chỉnh quy hoạch nhiều lần, điều chỉnh còn tùy tiện, vấn đề các tỉnh, thành phố chậm trễ trong việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) ảnh hưởng đến công tác thu hồi đất, thu hút đầu tư, triển khai các dự án tại địa phương; cần đánh giá kỹ lưỡng hơn về công tác quản lý nhà nước trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; ứng dụng khoa học công nghệ nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu về đất đai bảo đảm tính đồng bộ, tích hợp, kết nối giữa các ngành, địa phương…/.