Theo Bộ Tài chính, để tăng cường kiểm soát chặt việc kê khai và thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng, Bộ vừa có công văn số 877/BTC-VP ngày 27/8/2021 đề nghị Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan thực hiện nghiêm các giải pháp nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, chuyển cơ quan điều tra để xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng để gian lận, lập hồ sơ khống, quay vòng, sử dụng hóa đơn giả…, nhằm thu hồi đầy đủ số tiền thất thoát vào ngân sách nhà nước.

Chuyển cơ quan điều tra xử lý đối tượng vi phạm thuế giá trị gia tăng
Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan thuế phối hợp chặt với cơ quan chức năng để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong hoàn thuế giá trị gia tăng. Ảnh: GDT

Bên cạnh yêu cầu Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan phối hợp chặt chẽ, kịp thời với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong hoàn thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính còn đề nghị hai Tổng cục này thực hiện kiểm tra chặt chẽ hồ sơ kê khai hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật.

Cùng với tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau hoàn thuế, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoàn thuế, sớm áp dụng hóa đơn điện tử, dữ liệu lớn hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc để ngăn chặn tình trạng hoàn thuế khống, sử dụng hóa đơn giả…, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước./.