Nhằm tăng cường năng lực cho người dân Đồng bằng sông Cửu Long để xây dựng cộng đồng an toàn, thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu và cải thiện sinh kế bền vững, tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt nam (AAV) phối hợp với Tổ chức Bánh mỳ thế giới (BfdW) triển khai Dự án “Chuyển đổi năng lượng để giảm thiểu biến đổi khí hậu ở Việt Nam”. Dự án được triển khai trên địa bàn 4 xã An Phúc, Long Điền, Long Điền Đông, Long Điền Tây – huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2023.

Mục tiêu cụ thể của dự án nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long; đem lại lợi ích kinh tế cho hộ gia đình nuôi tôm thông qua áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng và các mô hình năng lượng tái tạo và giảm lượng phát thải khí nhà kính từ nuôi trồng thủy sản tại 4 xã dự án thuộc huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Tỉnh Bạc Liêu sẽ tăng cường các chính sách hỗ trợ và tạo kiện thuận lợi để giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động nuôi trồng thủy sản tại địa phương.

Chuyển đổi năng lượng và giảm thiểu biến đổi khí hậu giúp ĐBSCL phát triển bền vững
Hội thảo khởi động dự án “Chuyển đổi năng lượng và giảm thiểu biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long”

Tại Hội thảo khởi động dự án “Chuyển đổi năng lượng và giảm thiểu biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long” do tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) và UBND huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) vừa tổ chức, các đại biểu đại diện cho các đơn vị tài trợ, các địa phương hưởng lợi dự án đã giới thiệu về các mục tiêu, kết quả dự kiến, hoạt động dự án; đồng thời trao đổi thông tin, lắng nghe các ý kiến đóng góp nhằm tăng cường hợp tác giữa các tổ chức và cơ quan liên quan, cũng như nâng cao hiệu quả và chất lượng các hoạt động dự án trong thời gian tới.

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc triển khai Dự án “Chuyển đổi năng lượng và giảm thiểu biến đối khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long”, ông Hồ Thanh Tuấn, Phó Ban quản lý dự án cho biết, Dự án này có ý nghĩa thiết thực đối với địa phương, góp phần tăng diện tích trồng rừng, tiết kiệm kiệm điện, chuyển đổi sử dụng năng lượng sạch, giảm phát thải khí nhà kính và biến đổi khí hậu. Dự án được hoàn thành, dựa vào đó làm cơ sở triển khai các mô hình nuôi trồng thủy sản ứng dụng năng lượng tái tạo, giảm phát thải khí nhà kính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu nói riêng và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung.

Việt Nam là nước dễ bị tổn thương trước tác động của biến đối khí hậu. Hoạt động nuôi trồng thủy sản chịu tác động mạnh mẽ bởi điều kiện tự nhiên và các yếu tố môi trường, trong đó có biến đổi khí hậu. Ngược lại, nuôi trồng thủy sản cũng gây ra những tác động, ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường và đóng góp vào sự gia tăng biến đổi khí hậu. Các nguồn chất thải rắn, chất thải lỏng trong nuôi trồng thủy sản là các tác nhân hiện hữu hoặc tiềm ẩn góp phần làm ô nhiễm môi trường, tăng biến đổi khí hậu.

Bạc Liêu là tỉnh trọng điểm và là đầu mối liên kết các tỉnh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đồng thời với điều kiện tự nhiên thuận lợi, Bạc Liêu cũng là tỉnh có tiềm năng lớn về phát triển các nguồn năng lượng tái tạo (điện gió, điện khí, điện mặt trời). Trong bối cảnh đó, dự án “Chuyển đổi năng lượng và giảm thiểu biến đối khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long” được triển khai tại Bạc Liêu có ý nghĩa thiết thực đối với địa phương, góp phần tăng diện tích trồng rừng, tiết kiệm kiệm điện, chuyển đổi sử dụng năng lượng sạch, giảm phát thải khí nhà kính và biến đổi khí hậu, góp phần hài hòa hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững./.