17/22 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu

“Chính phủ đã nỗ lực chỉ đạo, điều hành, thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế đạt nhiều kết quả tốt, 17/22 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, năng suất lao động được cải thiện; hệ thống pháp luật từng bước được kiện toàn; huy động vốn đầu tư phát triển tăng, hiệu quả sử dụng vốn được cải thiện; quy mô, tiềm lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên…”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá như vậy, tại Hội thảo tham vấn ý kiến về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp cùng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa tổ chức, theo Văn phòng Quốc hội.

Cơ cấu lại nền kinh tế cần thực chất hơn
Nhiều đại biểu Quốc hội, chuyên gia tham dự hội thảo. Ảnh: Quốc hội

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo ông Nguyễn Đức Hải, cơ cấu lại nền kinh tế cũng còn những bất cập, hạn chế; việc thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại ba trọng tâm gồm cơ cấu lại đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dụng không đạt mục tiêu hoàn thành trước năm 2019, 5/22 chỉ tiêu không đạt mục tiêu. Những tồn tại lớn là: thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vẫn chưa đồng bộ, đầy đủ; khu vực kinh tế tư nhân chưa đáp ứng vai trò là động lực quan trọng của nền kinh tế; cổ phần hóa, thoái vốn, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu; công tác quy hoạch còn chậm, thể chế liên kết vùng chưa đầy đủ, hiệu quả liên kết vùng còn thấp…

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận 6 nhóm vấn đề lớn về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025 : (i) Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; (ii) Phát triển khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; (iii) Cơ cấu lại không gian kinh tế, tăng cường liên kết vùng và phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn trong thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng; (iv) Cơ cấu lại ngân sách nhà nước; (v) Cơ cấu lại thị trường tài chính; (vi) Cơ cấu lại thị trường khoa học và công nghệ. Các đại biểu còn đưa ra phân tích, đánh giá về cơ cấu lại: đầu tư công, các tổ chức tín dụng, thị trường quyền sử dụng đất, cơ cấu lại khu vực công…

Ý kiến tham luận, thảo luận tại Hội thảo là nguồn thông tin, luận cứ quan trọng góp phần giúp Ủy ban Kinh tế của Quốc hội xây dựng, hoàn thiện báo cáo thẩm tra về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025 để trình UBTVQH tại phiên họp tháng 10/2021 và trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 sắp diễn ra.

Hoàn thiện Kế hoạch để cơ cấu lại nền kinh tế hiệu quả hơn

Đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực chuẩn bị dự thảo Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng, dự thảo cơ bản đã bám sát các nội dung trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo được nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, qua ý kiến của các chuyên gia, các đại biểu phát biểu cho thấy, nhiều nội dung cần tiếp tục được nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện để cơ cấu lại nền kinh tế được thực hiện thực chất, hiệu quả hơn; hoàn thành cơ cấu lại 3 lĩnh vực trọng tâm giai đoạn trước chưa hoàn thành và các nhiệm vụ quan trọng khác trong giai đoạn tới. Lấy hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo làm đột phá; huy động, phân bổ hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Gắn kết tăng trưởng kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đặc biệt là bảo đảm cho đa số người dân được hưởng lợi từ quá trình tăng trưởng.

Cơ cấu lại nền kinh tế cần thực chất hơn
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, cơ cấu lại nền kinh tế phải đặt trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 để có giải pháp phù hợp. Ảnh: Quốc hội

Ông Nguyễn Đức Hải lưu ý, cơ cấu lại nền kinh tế phải dự báo tốt tình hình trong nước và thế giới, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh để ổn định kinh tế vĩ mô, gắn với thực hiện ba đột phá chiến lược và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng…

“Đây là nội dung lớn, được Chủ tịch Quốc hội rất quan tâm và dự kiến sẽ dành thời gian nghe, cho ý kiến trước khi trình UBTVQH trong phiên họp tháng 10/2021. Sau đó, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội sẽ tổ chức họp toàn thể để thẩm tra, gửi báo cáo đến UBTVQH vào đầu tháng 10/2021. Thời gian còn lại không còn nhiều, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, bảo đảm chất lượng và tiến độ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để gửi hồ sơ chính thức sang Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thẩm tra theo quy định…”, ông Nguyễn Đức Hải lưu ý./.