Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2021 (từ ngày 1-15/9) đạt 24,65 tỷ USD, giảm 19,2% so với nửa cuối tháng 8/2021. Tuy nhiên, lũy kế từ đầu năm đến đến hết ngày 15/9, trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 454,58 tỷ USD, tăng 25,7%, tương ứng tăng 93,07 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2020.

Các khu vực doanh nghiệp có đóng góp lớn vào tăng trưởng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa từ đầu năm đến giữa tháng 9/2021 là: doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), khối doanh nghiệp trong nước, với mức tăng trưởng lần lượt là 29,3% và 18,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2021 đạt 11,57 tỷ USD, giảm 27,1% so với kỳ 2 tháng 8/2021, do một số nhóm hàng: điện thoại các loại và linh kiện giảm 26%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 24,6%; sắt thép các loại giảm 49,1%… Tuy nhiên, lũy kế từ đầu năm nay đến hết ngày 15/9, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2020, khi đạt gần 225,2 tỷ USD.

Đến ngày 15/9, nhập siêu bị đẩy lên 4,19 tỷ USD
Trị giá xuất khẩu một số nhóm hàng lớn lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/9 so với cùng kỳ năm 2020. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Cũng theo Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 1 tháng 9/2021 đạt 8,51 tỷ USD, giảm 27% so với kỳ 2 tháng 8/2021. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm doanh nghiệp này tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước, khi đạt 165,26 tỷ USD, chiếm 73,4% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2021 đạt 13,08 tỷ USD, giảm 10,5% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 8/2021 chủ yếu do: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 15,6%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác giảm 11,1%; than các loại giảm 51,5%… Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 229,38 tỷ USD, tăng tới 32,2% so với cùng kỳ năm 2020 do một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 33,6%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 19,7%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 40,4%… so với cùng kỳ năm 2020.

Đến ngày 15/9, nhập siêu bị đẩy lên 4,19 tỷ USD

Trị giá nhập khẩu một số nhóm hàng lớn lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/9 so với cùng kỳ năm 2020. Nguồn: Tổng cục Hải quan

​Đáng chú ý, do trong kỳ 1 tháng 9/2021, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,51 tỷ USD, nên tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 4,19 tỷ USD. Nguyên nhân khiến tính trạng nhập siêu tiếp tục gia tăng là tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu chỉ đạt 19,8%, trong khi tăng trưởng nhập khẩu tăng mạnh tới 32,2%, trong đó riêng doanh nghiệp FDI ghi nhận tổng trị giá nhập khẩu tăng tới 35,2% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 65,3% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước…/.