“Vẫn chưa có tư duy tổng hợp và phối hợp đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực trong việc lập quy hoạch…”, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu tại cuộc làm việc giữa Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” với Bộ Giao thông Vận tải, theo Văn phòng Quốc hội.

Ông Trần Quốc Phương cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định nhà nước về quy hoạch sử dụng đất quốc gia. Qua quá trình triển khai thẩm định, trước tiên là thẩm định các nhiệm vụ quy hoạch đã hoàn thành, bước đầu thẩm định một số quy hoạch hoàn thành sớm, rà soát việc triển khai chính sách, pháp luật về quy hoạch, có thể thấy các bộ, ngành, địa phương cơ bản tuân thủ những quy định về thẩm quyền…

Dự thảo Quy hoạch tổng thể quốc gia dự kiến sắp báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ
Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, dự kiến dự thảo Quy hoạch tổng thể quốc gia sẽ trình Quốc hội phê duyệt vào tháng 10/2022. Ảnh: Quốc hội

Chia sẻ về phương pháp tiếp cận tích hợp trong quy hoạch, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư lưu ý đây là vấn đề mới, liên quan đến tư duy tổng hợp và phối hợp đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực có liên quan đến kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trong việc lập quy hoạch. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham khảo ý kiến chuyên gia trong nước, cũng như quốc tế trong lĩnh vực quy hoạch về vấn đề này để có hướng dẫn phù hợp.

Liên quan đến phương pháp hướng tới cách tiếp cận tích hợp trong quy hoạch, theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, các quy hoạch tỉnh phần lớn đang dùng phương pháp chồng lớp bản đồ, ngoài ra có thể dùng các phương pháp khác về liên kết ngành để đưa ra một bản quy hoạch tích hợp đầy đủ các yếu tố trong một bản quy hoạch duy nhất.

“Vấn đề tích hợp xuất hiện nhiều nhất ở quy hoạch địa phương, quy hoạch tỉnh. Khi đặt một khu công nghiệp ở một vị trí nào đó, người làm quy hoạch phải có suy nghĩ toàn diện trên mọi khía cạnh: môi trường, đất đai, nông nghiệp, giao thông, văn hóa, lợi thế tự nhiên… Việc xây dựng sẽ liên đới đến hệ thống giao thông, điện, nước, năng lượng, nhân lực, cảnh quan môi trường…, nên nếu không có tư duy tích hợp sẽ dẫn tới lãng phí nguồn lực rất lớn, không lường trước được các bất cập nảy sinh…”, ông Trần Quốc Phương cho biết.

Về tuân thủ quy hoạch cấp trên, cấp dưới, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Luật Quy hoạch và Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 đã quy định cho phép xây dựng đồng thời. Theo đó, quy hoạch cấp dưới được phê duyệt, khi quy hoạch cấp trên được thông qua thì sẽ rà soát, đối chiếu, nếu có sai lệch, xung đột với quy hoạch cấp trên thì quy hoạch cấp dưới sẽ phải điều chỉnh. Việc xây dựng, điều chỉnh quy hoạch cấp trên và cấp dưới được tiến hành song song, đồng thời để gặp nhau tại điểm giữa, tránh việc đợi hoàn thiện quy hoạch cấp trên mới điều chỉnh quy hoạch cấp dưới

“Dự kiến, dự thảo về Quy hoạch tổng thể quốc gia sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ trong tháng 3/2022 để xem xét trước khi trình Bộ Chính trị trong tháng 4/2022 và trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong tháng 5/2022. Sau khi nhận phản hồi từ các cấp, Bộ sẽ phối hợp với các bộ, ngành khác để hoàn thiện quy hoạch và dự kiến trình Chính phủ xem xét thông qua trong tháng 7, sau đó trình Quốc hội phê duyệt vào tháng 10/2022…”, ông Trần Quốc Phương cho biết./.