Đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh được giao cho 5 địa phương triển khai
Dự án đường vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh có chiều dài 200 km, đi qua địa giới hành chính của năm địa phương gồm Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh và Long An.

Cụ thể, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện đoạn Phú Mỹ – Bàu Cạn, chiều dài khoảng 18 km.

UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện đoạn Bàu Cạn – cầu Thủ Biên (không bao gồm cầu Thủ Biên), chiều dài khoảng 45 km.

UBND tỉnh Bình Dương là cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện đoạn cầu Thủ Biên – Sông Sài Gòn (gồm cầu Thủ Biên và không bao gồm cầu vượt sông Sài Gòn), chiều dài khoảng 49 km.

UBND TP. Hồ Chí Minh là cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện đoạn cầu qua sông Sài Gòn – kênh Thầy Cai (gồm cầu vượt sông Sài Gòn), chiều dài khoảng 17 km.

UBND tỉnh Long An là cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện đoạn kênh Thầy Cai – Hiệp Phước (gồm cả đoạn qua khu vực Hiệp Phước thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh), chiều dài khoảng 71 km.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP. Hồ Chí Minh và UBND các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các dự án theo đúng quy định.

Bộ Giao thông vận tải thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành đối với các dự án do các địa phương là cơ quan có thẩm quyền nêu trên; đồng thời có trách nhiệm tổ chức điều phối triển khai thực hiện các dự án trên toàn tuyến theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 180/TB-VPCP ngày 09/7/2021 của Văn phòng Chính phủ, kịp thời phối hợp, hướng dẫn các địa phương liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả và theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa ký công văn số 8457/BGTVT gửi UBND TP. Hồ Chí Minh và UBND 4 tỉnh Đông Nam Bộ: Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Long An về việc triển khai dự án đường vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường vành đai 4, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện các nội dung yêu cầu tại văn bản số 5393/VPCPCN ngày 6/8/2021 của Văn phòng Chính phủ. Các tỉnh, thành phố chủ động, khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan để sớm nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án thành phần của đường vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh đảm bảo khi sắp xếp được nguồn vốn thì tiến hành thủ tục triển khai ngay.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị các địa phương khẩn trương nghiên cứu sắp xếp nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai dự án; lựa chọn nhà đầu tư theo quy định; xác định tim tuyến đường vành đai 4 và các nút giao kết nối theo quy hoạch, giải pháp khai thác quỹ đất. Các địa phương tiến hành rà soát, xác định quy mô đường vành đai 4 (giai đoạn phân kỳ đầu tư), đường gom (đường song hành), các chi tiết kỹ thuật có liên quan để phát huy hiệu quả đường vành đai 4.

Ngoài ra, các địa phương cũng cần tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch và triển khai các dự án công nghiệp, thương mại, đô thị, dân cư hai bên đường để khai thác có hiệu quả đường vành đai 4 và tạo nguồn lực bổ sung cho ngân sách nhà nước; chủ động hình thành bộ máy điều hành, quản lý dự án.

Bộ Giao thông Vận tải cũng giao Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tối đa các cơ quan của địa phương trong quá trình triển khai. Theo Bộ Giao thông Vận tải, đường vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh nằm trong danh mục dự án quan trọng quốc gia và ưu tiên đầu tư, hoàn thành trong giai đoạn 2021-2030.

Mới đây, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản số 7928/BGTVT-ĐTCT ngày 4/8/2021 về việc giao các địa phương làm cơ quan có thẩm quyền triển khai Dự án đường vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 5393/VPCP-CN, ngày 6/8/2021 lấy ý kiến về việc giao cho các địa phương làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án đường vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh.

Dự án đường vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh có chiều dài 200 km, đi qua địa giới hành chính của năm địa phương gồm: Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh và Long An. Tuyến vành đai 4 có mặt cắt ngang hoàn chỉnh 6-8 làn xe, tiêu chuẩn đường cao tốc. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ dự kiến khoảng 100.000 tỷ đồng./.