Theo Kho bạc Nhà nước, tại Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước (KTNN) và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa diễn ra, Tổng KTNN Trần Sỹ Thanh và Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã ký ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa hai tổ chức này (thay thế cho Quy chế được ký năm 2014).

Lĩnh vực kiểm toán và ngân hàng tăng cường hợp tác
Tổng KTNN Trần Sỹ Thanh và Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã ký ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa hai tổ chức. Ảnh: KTNN

Điểm đáng chú ý trong quy chế là hai bên sẽ phối hợp trong: xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm toán, thanh tra giám sát; thực hiện kiến nghị kiểm toán, thanh tra; cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu số…

Theo Tổng KTNN Trần Sỹ Thanh, đối với lĩnh vực tài chính tiền tệ và các chính sách tài khóa, KTNN tiếp cận dưới góc độ đề phòng rủi ro và đưa ra các kiến nghị ở tầm vĩ mô cho Chính phủ, Quốc hội. Thời gian tới, KTNN và NHNN sẽ tiếp tục các hoạt động phối hợp thiết thực, hiệu quả hơn nữa, nhất là trong việc chia sẻ và tiếp cận dữ liệu số…

Theo ông Trần Sỹ Thanh, KTNN đang hướng tới triển khai thực hiện kiểm toán từ xa, xác định trọng yếu rủi ro thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu, hạn chế xuống cơ sở. Đây là bước khởi đầu quan trọng của KTNN để thích nghi với tình hình mới, cũng như tiếp cận và học hỏi kinh nghiệm của các nước tiên tiến trên thế giới, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Để đạt được mục đích này, cần phải có sự thấu hiểu giữa KTNN với các đơn vị được kiểm toán nói chung, NHNN nói riêng.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng, lãnh đạo NHNN đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm toán, thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của KTNN. NHNN đề nghị KTNN tiếp tục có những kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, các bộ, ngành liên quan phối hợp trong việc xử lý các khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện hỗ trợ NHNN hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Để đưa quy chế phối hợp giữa hai bên đi vào thực chất, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VII Vũ Văn Cường đề xuất: NHNN gửi dự thảo trong quá trình xây dựng kế hoạch thanh tra, giám sát hàng năm cho KTNN để làm cơ sở lập kế hoạch kiểm toán, tránh chồng chéo; xây dựng quy chế chung và thực hiện các hoạt động cụ thể để cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu số liên quan đến hoạt động của KTNN và NHNN theo quy định của pháp luật.

Đại diện phía NHNN, Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ Lê Quốc Nghị cũng đưa ra một số kiến nghị với KTNN về cân nhắc phạm vi, nội dung kiểm toán hàng năm của NHNN; hỗ trợ NHNN trong việc yêu cầu thời hạn cung cấp tài liệu cho các Đoàn/Tổ kiểm toán, cũng như thời hạn gửi ý kiến tham gia góp ý dự thảo Báo cáo kết quả kiểm toán để NHNN có đủ thời gian tập hợp hồ sơ, tài liệu và nghiên cứu tham gia và gửi KTNN đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu…/.