ThS. Đặng Ngọc Hà

Khoa Thương mại – Du lịch, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

ThS. Nguyễn Lâm Ngọc Vi

Khoa Kinh tế – Quản trị, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 09, tháng 03 năm 2022)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây