Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2021 (từ ngày 1-15/11) đạt 29,59 tỷ USD, tăng 3% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 10/2021. Lũy kế từ đầu năm nay đến ngày 15/11, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 569 tỷ USD, tăng 22,7%, tương ứng tăng 105,32 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt trên 394,6 tỷ USD, của khối doanh nghiệp trong nước là 174,4 tỷ USD, lần lượt tăng 25,2% và 17,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ 1 tháng 11/2021, tuy cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 370 triệu USD, nhưng nhờ gần đây xuất khẩu tích cực trở lại, nên tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11, cán cân thương mại hàng hóa chỉ còn thâm hụt 132 triệu USD.

Điểm đáng chú ý trong bức tranh xuất khẩu nửa đầu tháng 11 này là tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu giảm 6,8% so với kỳ 2 tháng 10/2021, khi đạt 14,61 tỷ USD, do một số nhóm hàng suy giảm như: điện thoại các loại và linh kiện giảm 24,3%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 17,1%; thủy sản giảm 13,1%… Tuy nhiên, nhờ hoạt động xuất khẩu 10 tháng qua tích cực, nên lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/11, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 284,45 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước.

Nửa đầu tháng 11, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu giảm 6,8%

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/11 so với cùng kỳ năm trước. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trái ngược với đà giảm của xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 11/2021 tăng khá cao tới 14,9% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 10/2021. Nguyên nhân khiến trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ tăng chủ yếu do một số nhóm hàng như: dầu thô tăng mạnh tới 121,5%; vải tăng 24,1%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 17,2%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 11,9%… Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/11, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 284,58 tỷ USD, tăng 28,1% (tương ứng tăng 62,47 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Nửa đầu tháng 11, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu giảm 6,8%

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/11 so với cùng kỳ năm trước. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Đáng chú ý, trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 11/2021 tăng 18,6% so với kỳ 2 tháng 10/2021, khi đạt hơn 10,1 tỷ USD. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/11, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này tăng mạnh tới 30,8% (tương ứng tăng 43,94 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, khi đạt 186,74 tỷ USD, chiếm đến 65,6% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước./.