Ban Lãnh đạo PC1 cho biết, Trung tâm điều khiển được thiết kế cấu hình tối ưu và đưa vào vận hành giai đoạn 1 điều khiển xa đối với các nhà máy điện gió của PC1 đảm bảo phát huy hiệu quả vai trò tự động hóa từng phần và tiến tới toàn bộ quá trình quản lý tập trung, phân tích dữ liệu, đưa ra những quyết định quản trị điều hành kịp thời, chính xác và hiệu quả; báo cáo thời gian thực, báo cáo tích hợp BI về công tác vận hành và sản lượng của từng nhà máy đang vận hành, cũng như sản lượng chung của các nhà máy. Đánh giá so sánh với các chỉ tiêu đạt được trong cùng kỳ: tuần, tháng, quý, năm để có những giải pháp điều chỉnh và xác định thời điểm cho công tác bảo trì nhà máy đảm bảo công tác ổn định vận hành.

PC1 Group khánh thành Trung tâm điều khiển, đẩy mạnh số hóa quản trị doanh nghiệp
PC1 Group khánh thành Trung tâm điều khiển nhằm đẩy mạnh số hóa quản trị doanh nghiệp

Đồng thời, kết hợp cùng với định hướng phát triển hệ thống BIM 3D, 4D, 5D…7D, để đưa trung tâm điều khiển vận hành với mô hình trực quan, thông minh, thân thiện với người sử dụng hướng tới trực quan hóa quá trình vận hành; ứng dụng trong công tác sử dụng hệ thông CBM để phục vụ quá trình quản lý tài sản, bảo trì thiết bị trong giai đoạn vận hành, hỗ trợ các đơn vị quản lý vận hành tối ưu hóa thời gian vận hành và bảo trì hệ thống.

Hệ thống điều khiển đã tích hợp hệ thống dự báo công suất cho từng nhà máy, để phục vụ công tác kế hoạch vận hành và duy tu bảo dưỡng; về dài hạn là ứng dụng hiệu quả cơ chế thị trường điện trong giai đoạn sắp tới, góp phần tăng sản lượng và doanh số từng năm và suốt quá trình vận hành nhà máy.

Chia sẻ về kế hoạch giai đoạn tiếp theo, đại diện PC1 cho biết, Tập đoàn dự kiến sẽ phát triển giai đoạn tiếp theo nhằm tiếp tục đẩy mạnh đầu tư để từng bước trở thành trung tâm điều khiển từ xa cho tất cả các nhà máy điện của PC1; mở rộng phương án cung cấp dịch vụ vận hành các nhà máy điện cho các đối tác trong và ngoài nước; đồng thời mở rộng quản lý điều khiển tập trung các lĩnh vực kinh doanh khác của Tập đoàn như: các khu công nghiệp; nhà máy sản xuất, các tòa nhà gắn liền với chiến lược chuyển đổi số của Tập đoàn…/.