Quy chế Phối hợp trao đổi thông tin, dữ liệu vừa được Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước (KTNN) ký kết quy định: nội dung thông tin, dữ liệu trao đổi phải cụ thể, rõ ràng và khả thi, phải đầy đủ, tin cậy, chính xác, kịp thời và thống nhất giữa hai cơ quan, theo KTNN.

Mô hình, ứng dụng, hình thức, phương thức trao đổi thông tin, dữ liệu giữa hai cơ quan phải đảm bảo tính kết nối ổn định, phù hợp với kiến trúc, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin; đảm bảo thuận tiện cho khai thác sử dụng, tạo thuận lợi cho hoạt động qua môi trường mạng phù hợp với điều kiện hệ thống thông tin của mỗi cơ quan trong từng thời kỳ.

Trao đổi thông tin giữa tài chính và kiểm toán
Theo Tổng KTNN Trần Sỹ Thanh, Bộ Tài chính là Bộ đầu tiên ký kết Quy chế Phối hợp trao đổi thông tin, dữ liệu với KTNN. Ảnh: KTNN

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Bộ Tài chính và KTNN phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng. Thông tin, dữ liệu được trao đổi chỉ sử dụng cho công tác chuyên môn của hai cơ quan hoặc phục vụ tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền trong trường hợp được yêu cầu, không cung cấp cho bên thứ ba khi chưa được cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu ban đầu đồng ý bằng văn bản. Cơ quan nhận số liệu chia sẻ không được công bố số liệu trước thời điểm cơ quan cung cấp ban đầu công bố; ghi rõ nguồn số liệu khi sử dụng; không trao đổi thông tin, dữ liệu thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật bảo vệ bí mật Nhà nước…

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, việc hai cơ quan ký kết Quy chế phối hợp là cơ sở quan trọng để trao đổi thông tin, dữ liệu giữa Bộ Tài chính và KTNN được thực hiện bài bản, nhanh chóng, chính xác. Đây cũng là xu thế tất yếu trong bối cảnh thực hiện chuyển đổi số tại Việt Nam và tăng cường kiểm toán trên môi trường số, đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

“Đề nghị các đơn vị đầu mối của KTNN và Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong trao đổi thông tin, dữ liệu, trong đó, đặc biệt lưu ý vấn đề bảo mật thông tin và an toàn hệ thống…”, ông Phớc lưu ý.

Theo Tổng KTNN Trần Sỹ Thanh, việc ký Quy chế này tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy cập, sử dụng thông tin, dữ liệu; góp phần nâng cao chất lượng nghiệp vụ, giảm thiểu sai sót và nâng cao tính minh bạch trong công tác quản lý, điều hành của Bộ Tài chính và KTNN…/.