Ngày 19/1, Hội trí thức Khoa học và Công nghệ Trẻ Việt Nam (VAYSE) tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III và ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028.

VAYSE tiếp tục hành trình tập hợp, đoàn kết trí thức trẻ Việt Nam ở trong và ngoài nước
TS. Phan Thị Thùy Trâm được Đại hội tín nhiệm và bầu vào vị trí Phó Chủ tịch VAYSE nhiệm kỳ III

Được thành lập từ năm 2004, VAYSE là một tổ chức tự nguyện của các tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ, ươm tạo công nghệ mới, ươm tạo doanh nghiệp trẻ, hoạt động dựa trên các thành tựu khoa học công nghệ cao và phục vụ thị trường công nghệ trên cơ sở liên kết chặt chẽ giữa hoạt động sáng tạo và ứng dụng, thương mại công nghệ.

Mục đích của VAYSE là tập hợp, đoàn kết trí thức trẻ Việt Nam ở trong và ngoài nước để trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ sáng tạo, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khuyến khích phát huy tính sáng tạo và tài năng phục vụ sự phát triển của thị trường công nghệ và hàng hoá, tạo sự đổi mới thiết thực và đóng góp có hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ II của VAYSE tại Đại hội cho biết, qua 19 năm hình thành và phát triển, đến nay, VAYSE đã tập hợp và kết nối với 7 hội viên tập thể với 150 hội viên và 347 hội viên cá nhân đang công tác tại các cơ quan Nhà nước, cơ quan báo chí, doanh nghiệp, sinh viên đại học…

Hội cũng đã kết nối và tổ chức được các sự kiện lớn với các bộ, ngành có liên quan; tổ chức các hội thảo chuyên đề với các trường đại học và các viện nghiên cứu. Hội đã đóng góp ý kiến tư vấn cho Bộ Khoa học và Công nghệ về các nội dung cần có cho Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0; tổ chức các hội thảo cấp quốc gia về thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam với khu vực châu Phi – Trung Đông; thành lập Liên hiệp Hợp tác Kinh tế Việt Nam – châu Phi; hội thảo năng lượng tái tạo với Maroc…

Tại Đại hội, các đại biểu cũng thừa nhận những khó khăn trong quá trình hoạt động, như: Việc thu hút hội viên còn hạn chế; chưa thiết lập được bộ máy chuyên trách, nên việc hỗ trợ hoạt động của hội còn nhiều hạn chế; các thành viên của Hội đều đang là công chức nhà nước hoặc làm việc cho doanh nghiệp, nên khó dành thời gian để chuyên tâm cho công việc của Hội….

Riêng về hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, năm qua, Hội mới chỉ thực hiện trên 2 phương diện là: Quản trị và Công nghệ. Vì thế, VAYSE sẽ cùng với các đối tác tại Hà Nội thực hiện một chương trình sâu rộng, nhằm cung cấp các kiến thức công nghệ và quản trị cho các đối tượng khởi nghiệp trên toàn quốc.

VAYSE tiếp tục hành trình tập hợp, đoàn kết trí thức trẻ Việt Nam ở trong và ngoài nước
Ban Chấp hành của VAYSE nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt với 38 thành viên

Để khắc phục những hạn chế, tiếp tục thực hiện được mục tiêu đặt ra, Đại hội đã xác định mục tiêu công tác Hội trong nhiệm kỳ 2023-2028 với các hoạt động trọng tâm, như: Đẩy mạnh hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và các công ty, tập đoàn, doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc; tìm kiếm cơ hội cho trí thức trẻ và sinh viên tốt nghiệp về nghề nghiệp, lao động, hợp tác với một số quốc gia ở châu Phi và Trung Đông; xây dựng một số diễn đàn tri thức trẻ được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước, nhất là thời kỳ khắc phục hậu quả của Covid-19…

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Đại hội cũng thảo luận và đặt vấn đề thành lập chi bộ Đảng của VAYSE trực thuộc Đảng đoàn Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Việc thành lập chi bộ sẽ được VAYSE tiến hành theo đúng các thủ tục cần thiết và giao cho một Ủy viên thường vụ làm Bí thư chi bộ, để tập hợp đội ngũ Đảng viên trẻ đang làm việc ngoài khu vực Nhà nước tham gia làm hội viên của VAYSE.

Tại Đại hội, các đại biểu thông qua Đề án sửa đổi điều lệ Hội, gồm 6 chương 24 điều. Trong đó, quy định hội viên của hội phải đăng ký tham gia khi dưới 45 tuổi và không còn là hội viên chính thức trước 65 tuổi.

Đại hội đã thống nhất và bầu ra Ban chấp hành mới gồm 38 người. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Hội đã bầu PGS, TS. Lê Phước Minh làm Chủ tịch Hội, nhiệm kỳ 2023-2028.

Các Phó Chủ tịch gồm: TS. Phan Thị Thùy Trâm, ông Lương Hoàng Hưng, ông Chử Đức Hoàng và ông Lê Phước Kiệm./.