Liên Bộ Công Thương – Tài chính vừa có thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu từ 15 giờ ngày 23/10/2023.

Theo đó, liên Bộ quyết định không trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Đồng thời, không chi sử dụng Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Sau khi thực hiện việc không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

– Xăng E5RON92: không cao hơn 22.365 đồng/lít (tăng 458 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.148 đồng/lít.

– Xăng RON95-III: không cao hơn 23.513 đồng/lít (tăng 469 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

– Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 22.489 đồng/lít (tăng 79 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

– Dầu hỏa: không cao hơn 22.753 đồng/lít (tăng 289 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

– Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 16.613 đồng/kg (tăng 375 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Nguyên nhân của việc điều hành nói trên là do, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 11/10/2023-23/10/2023) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: Nguy cơ xung đột Israel – Hamas có thể lan rộng ra khu vực; tồn kho dầu thô và nhiên liệu của Mỹ giảm do nhu cầu dầu diesel và dầu sưởi tăng cao; Iran, thành viên OPEC, đã kêu gọi cấm vận dầu mỏ đối với Israel vì xung đột ở Gaza… Các yếu tố này khiến giá xăng dầu từ ngày 11/10 đến 23/10 có biến động tăng giảm đan xen, nhưng xu thế chung là tăng nhẹ (Hình).

Hình: Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới

(11/10/2023 – 23/10/2023)

Xăng, dầu đồng loạt tăng giá từ 15h ngày hôm nay
Nguồn: Bộ Công Thương

Phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm góp phần bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước cơ bản phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu duy trì, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước; hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế – xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân./.