Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2021 (từ ngày 1-15/10), theo Tổng cục Hải quan đạt 26,14 tỷ USD, giảm 10,1% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 9/2021.

Với kết quả trên, luỹ kế từ đầu năm đến giữa tháng 10/2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 510,46 tỷ USD, tăng 23,6%, tương ứng tăng 97,36 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), doanh nghiệp trong nước lần lượt đạt 353,93 tỷ USD và 156,53 tỷ USD, tương ứng tăng 26,5% và 17,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, bất chấp trong kỳ 1 tháng 10/2021, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 173 triệu USD, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/10, cán cân thương mại hàng hóa vẫn thâm hụt 2,44 tỷ USD.

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2021 đạt 13,16 tỷ USD, giảm 14,9% so với kỳ 2 tháng 9/2021 do một số nhóm hàng: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm mạnh tới 37,2%; điện thoại các loại và linh kiện giảm giảm 25,6%; sắt thép các loại giảm giảm 32,4%… Tuy nhiên, luỹ kế từ đầu năm đến ngày 15/10, tổng trị giá xuất khẩu vẫn tăng 18% so với cùng kỳ năm trước khi đạt hơn 254 tỷ USD.

Cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 2,44 tỷ USD
Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/10/2021 so với cùng kỳ năm 2020. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Đồng nhịp giảm của trị giá hàng hoá xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 10/2021 giảm 4,5% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 9/2021 khi đạt 12,98 tỷ USD, chủ yếu do một số nhóm hàng: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 12,7%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 30,3%… Tuy nhiên, do tình trạng nhập khẩu gia tăng trong 9 tháng đầu năm nay, nên tính đến hết ngày 15/10, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước vẫn tăng mạnh tới 29,6% so với cùng kỳ năm trước, khi đạt 256,45 tỷ USD. Trong đó, một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 18,6%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 30,9%; điện thoại các loại và linh kiện​ tăng 35%… so với cùng kỳ năm trước.

Cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 2,44 tỷ USD
Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ đầu năm đến 15/10/2021 so với cùng kỳ năm 2020. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Tuy trong kỳ 1 tháng 10/2021, trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI giảm 10,8% so với kỳ 2 tháng 9/2021, nhưng luỹ kế từ đầu năm đến hết ngày 15/10, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này vẫn tăng mạnh tới 32,4%, khi đạt gần 167,93 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm tới 65,5% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước./.