Vẫn nợ ban hành văn bản quy định chi tiết

Tại Phiên họp thứ 3 đang diễn ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH và ban hành văn bản quy định chi tiết năm 2021, theo Văn phòng Quốc hội.

Cần làm rõ tiêu chuẩn “chấm điểm” các bộ, ngành
Theo Bộ trưởng Lê Thành Long, công tác phối hợp trong xây dựng văn bản pháp luật giữa các bộ, ngành chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả. Ảnh: Quốc hội

Bộ trưởng cho biết, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết. Tính từ ngày 01/10/2020 đến ngày 26/8/2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ có nhiệm vụ xây dựng, ban hành 99 văn bản quy định chi tiết. Đến nay, đã ban hành 91/99 văn bản. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ còn có nhiệm vụ xây dựng, ban hành 55 văn bản quy định chi tiết 5 luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2022…

Theo Bộ trưởng Lê Thành Long, từ tháng 10/2020 đến tháng 7/2021, Bộ Tư pháp đã kiểm tra theo thẩm quyền 3.393 văn bản, phát hiện và có kết luận, kiến nghị xử lý đối với 69 văn bản trái pháp luật về thẩm quyền, nội dung; 5 văn bản không phải là văn bản quy phạm pháp luật nhưng có chứa quy phạm pháp luật. Trong số văn bản trái pháp luật đã phát hiện, không có văn bản quy định chi tiết.

“Về phía Chính phủ, tại các phiên họp, Thủ tướng Chính phủ đã xem xét, nhắc nhở trực tiếp các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ để xảy ra tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, xác định đó là một trong những tiêu chí để lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên của Chính phủ…”, ông Long cho biết.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Tư pháp cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập như: công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh trong một số trường hợp còn chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; việc ban hành văn bản quy định chi tiết để có hiệu lực đồng thời với văn bản được quy định chi tiết vẫn chưa được thực hiện triệt để, vẫn còn tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết…

Sở dĩ còn những tồn tại trên, ngoài các nguyên nhân chủ quan như dịch bệnh Covid-19; số lượng văn bản phải xây dựng, ban hành lớn…, ông Long cho biết, nguyên nhân chủ quan là do nhận thức của lãnh đạo một số cơ quan về vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng và thi hành pháp luật còn hạn chế. Cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế tại một số bộ, ngành và các địa phương còn thiếu, ở địa phương phần lớn kiêm nhiệm…

Làm rõ tiêu chuẩn “chấm điểm” các bộ, ngành

Khi trình bày báo cáo thẩm tra nội dung trên, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình cho biết, Thường trực Ủy ban Pháp luật nhận thấy, năm 2021, về cơ bản, việc thi hành Hiến pháp, pháp luật được Chính phủ, các Bộ, ngành, cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc, hiệu lực, hiệu quả. Số văn bản nợ có xu hướng giảm dần qua các năm và giảm tích cực hơn so với năm 2020. Tuy nhiên, tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục triệt để…

Cần làm rõ tiêu chuẩn “chấm điểm” các bộ, ngành
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu cần làm rõ tiêu chuẩn xếp loại, bộ ngành nào ban hành văn bản pháp luật nhanh; bộ, ngành chậm. Ảnh: Quốc hội

“Cần có sự thống nhất về cách thức thẩm tra như thế nào để tránh nhắc lại nội dung của những khóa trước, đồng thời tập trung vào báo cáo có liên quan đến nghị quyết và đạo luật cụ thể. Như vậy, báo cáo sẽ có tính hữu ích cao hơn và có tính đồng thuận…”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý.

Đề cập Báo cáo của Chính phủ về kiểm tra theo thẩm quyền, phát hiện và có kết luận, kiến nghị xử lý đối với những văn bản chưa đúng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần làm rõ, có sự đánh giá tác động đối với lĩnh vực đó ra sao, nguyên nhân chủ quan và khách quan. Cũng cần nêu rõ một số tiêu chuẩn, đánh giá, xếp loại, bộ ngành nào ban hành đúng thời hạn, ban hành nhanh, bộ, ngành nào là điển hình tiên tiến, chỗ nào còn chậm…

Cần làm rõ tiêu chuẩn “chấm điểm” các bộ, ngành
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Chính phủ tiếp tục kiểm soát chặt việc ban hành văn bản quy định chi tiết nhanh hơn. Ảnh: Quốc hội

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, công tác thi hành Hiến pháp, luật, Nghị quyết trong năm qua được Chính phủ, các bộ ngành phối hợp thực hiện tốt, nghiêm túc, có hiệu quả, có nhiều điểm mới về: xây dựng trình các đạo luật, công tác ban hành văn bản quy định chi tiết và kiểm tra thi hành văn bản, giám sát ban hành văn bản…

“Đề nghị Chính phủ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản quy định chi tiết nhanh hơn, kịp thời hơn, quan tâm đến việc nâng cao chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản để kịp thời phát hiện và sớm có biện pháp khắc phục đối với những văn bản pháp luật ban hành mà nội dung chưa phù hợp, chưa đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật…”, ông Định nhấn mạnh./.